Bybor vill ha symboliskt pris för skolan

Vitå Folkets husförening vill att Luleå kommun säljer skolbyggnaden i Vitå till dem för en symbolisk summa.

Luleå kommun 17 oktober 2019 05:30

Det framför föreningens ordförande Lars Nilsson i en skrivelse till kommunen. Som bakgrund anger han den historik som finns från 1990-talet, när den tidigare Folkets hus-byggnaden revs av kommunen mot ett löfte om att skolan skulle få nyttjas av föreningen.

Vitå Folkets hus har vidare ett gällande nyttjanderättsavtal fram till 31/12 2020 som man avser fullfölja.

I juni tog kommunen beslut att Vitåskolan ska säljas. Nilsson konstaterar att om skolan skulle säljas till utomstående så riskerar dalgångens samlingspunkt för fritids- och kulturaktiviteter att försvinna.

Föreningen vill att kommunen överlåter skolan för en symbolisk summa och genom ett treårigt driftsstöd underlättar övergången.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa