Lössen i den röda fanans veck

12 november 2018 04:00

SSU är – i likhet med hela socialdemokratin – till sin natur en öppen, inkluderande och demokratisk organisation.

Man gör inte skillnad på folk. Alla nya medlemmar hälsas varmt välkomna. Men denna öppenhet kan också utnyttjas av krafter som har helt andra mål än socialdemokratin.

På 1980-talet var jag själv med och uteslöt trotskister (anhängare till bolsjeviken Leo Trotskijs idéer) ur SSU.

Tidskriftsföreningen Offensiv användes som en bas för att infiltrera SSU och försöka vrida det socialdemokratiska ungdomsförbundet i en revolutionär riktning. Förbundsledningen agerade dock hårt och bestämt mot ”entristerna”, som de kallades.

1998 uppdagades att en SSU-klubb i Stockholm hade kopplingar till marxist-leninistiska PKK i Kurdistan. Bland annat hade det rekryterats till någon form av träningsläger.

Ett tag var det aktuellt att utesluta hela klubben. Men efter en del turer fram och tillbaka slutade det med att SSU:s förbundsstyrelse bestämde att utesluta en grupp enskilda medlemmar istället för hela föreningen.

Nu har det tydligen smugit sig in några löss i den röda fanans veck i Skåne.

Under förra veckan rapporterade Expressen och Kvällsposten om SSU:are i Skånes som spridit antisemitiska och våldsbejakande inlägg.

Det har avslöjats kopplingar till fundamentalistiska rörelser, att en salafistisk predikant har bjudits till möten och en del andra konstigheter.

SSU:s förbundsledning gör nu vad den kan för att hantera eländet. Förbundets granskningsfunktion har beslutat att stänga av de medlemmar som nämns i Kvällspostens och Expressens artiklar med omedelbar verkan.

Tre förtroendevalda har uppmanats att avgå eftersom de agerat på ett sätt som strider mot SSU:s grundläggande värderingar.

Förbundet har även krävt att SSU-distriktet ska inkomma med en åtgärdsplan inom tre veckor. Om förbundsstyrelsen anser planen vara otillräcklig kommer all finansiering at strypas till distriktet.

Vidare har förbundet tagit fram en kandidatförsäkran som alla distriktsledare i SSU ska skriva under. Den kommer att tydliggöra hur man förväntas agera som företrädare för SSU.

”Antidemokratiska eller extrema åsikter hör inte hemma i SSU”, markerar SSU:s förbundssekreterare Andrea Törnestam klart och tydligt.

Jag hoppas även att Socialdemokraterna i Malmö och Skåne tar sitt ansvar för att lösa problemen. Visserligen är SSU en självständig organisation. Men när SSU-skit träffar fläkten så drabbar det hela socialdemokratin.

Därför ligger det även i arbetarekommunens och partidistriktets intresse att snabbt få ordning i de lokala SSU-leden.

Den förra veckans rubriker om att ett gäng extremister har kapat SSU i Skåne är inget som gagnar den demokratiska arbetarrörelsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olov Abrahamsson