Lönegapen måste minskas rejält

1 februari 2019 06:00

Att män tjänar mer pengar än kvinnor är något av det mest medeltida vi har i samhället i dag. Trots att vi i Sverige stolt brukar proklamera att vi är världens mest jämställda land finns fortfarande en hel del kvar att göra. Därför är det glädjande att se att något nu håller på att hända när det gäller löneskillnaderna mellan kvinnor och män. 2015-2017 har lönerna ökat mer för kvinnor än män både i procent och kronor. Det visar LOs årliga lönerapport som släpptes i dagarna.

Vi är glada och stolta över att ett enträget jobb både när det gäller avtals- och opinionsarbete nu äntligen börjar bära frukt. Samtidigt kan vi konstatera att det går alldeles för långsamt. Om LO ska lyckas nå målet om att halvera löneskillnaderna mellan män och kvinnor, under tre kongressperioder fram till 2028, behöver takten öka rejält.

Ett annat viktigt mål för LO är att löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän ska minska. Det är också en utveckling som gått i fel riktning under många år. Sedan år 2000 har lönegapet mellan arbetare och tjänstemän ökat med 6400 kronor. En skillnad som också är tydlig på länsnivå. I Norrbottens län tjänar en tjänsteman varje månad i genomsnitt 8400 kronor mer än en arbetare.

Allra tydligast blir de här skillnaderna om man jämför kvinnliga arbetare och manliga tjänstemän. En manlig tjänsteman tjänar 77 procent mer än en arbetarkvinna. Det är inte acceptabelt. För att på allvar kalla oss för ett jämställt och jämlikt land måste vi se till att dessa skillnader minskar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!