LKAB:s oljegropar utreds igen

Länsstyrelsen söker svar på hur LKAB egentligen sanerat oljegroparna i Svappavaara. Svar som LKAB gärna ger myndigheten. "Vi är faktiskt de som velat ta upp ärendet", säger Anders Lindberg.

18 januari 2019 20:17

Under 1970-1980-talen anlade LKAB ett antal gropar för bioligisk nedbrytning av spillolja från LKAB:s verksamheter i Svappavaara.

– En tanke som ju egentligen var god, men det gick inte helt lyckat och nu har vi i modern tid fått åka dit och sanera, säger LKAB:s informationschef Anders Lindberg.

Men återrapporteringen efter sanering har det varit sisådär med. Så illa att Länsstyrelsen valde att åtalsanmäla gruvbolaget för försvårande av miljökontroll, detta eftersom Länsstyrelsen ansåg att LKAB inte genast underättat om påträffade föroreningar. Förundersökningen lades ner 2017 då åklagare bedömde att det var för länge sedan brottet begåtts och det inte skulle gå att reda ut orsaken bakom underlåtenheten. Men nu har frågan väckts igen och Länsstyrelsen begär in kompletterande uppgifter från LKAB.

– De har schaktat bort ett antal tusen kubikmeter jord och ur detta har sex laboratorieprov tagits för att verifiera vilka föroreningar som finns. Det är inte tillräckligt för att kunna bevisa att de uppfyllt det som de åtog sig att göra i och med saneringen, säger Johanna Moreskog, handläggare på Länsstyrelsens miljöenhet.Därför begär nu Länsstyrelsen kompletterande uppgifter rörande saneringen. Något som LKAB ställer sig positiva till.

– Vi kommer med glatt humör att skicka in kompletteringarna. Det är vi som initierat att detta ärende tas upp igen så att vi ska få ett avslut och kunna lägga det till handlingarna, säger Anders Lindberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Thomas Lövgren