LKAB stjäl vårt ljus

8 augusti 2019 06:00

Vi som bor i Luossavaaraområdet ser med förfäran på hur LKAB bygger en ny anfallsanläggning, som redan i höst kommer att beröva området många soltimmar. Hälften av de nedre höghusen kommer att förlora många soltimmar, liksom de ditflyttade husen och det planerade bolagshotellet.

Området har redan påverkats av gråbergstipparna i anslutning till Kirunavaara. Här försvinner många soltimmar. Detta är en viktig miljöfråga.

Har LKAB rätt att förmörka staden ytterligare utöver den naturliga frekvensen?

Miljöansvariga hos kommunen och LKAB måste snarast träffas och diskutera denna fråga.

Kravet från oss som bor i området är att ytterligare påbyggnad av denna avfallsanlägggning stoppas samt därefter schacktas ner till horisonnivån sett från Bangatan, den lägsta bebyggelsen.

LKAB, som säger sig värna om miljön i olika sammanhang, har nu möjlighet att bevisa detta genom att skyndsamt åtgärda denna fadäs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sten Högström Kiruna