”Lite mindre valfrihet ger alla bättre vård”

4 oktober 2019 06:00

Utvecklingen mot digitala tjänster i sjukvården kan inte stoppas. Men vi får inte bli fartblinda! Vi har minst 400 000 äldre i Sverige som saknar tillgång till internet. Som lever i ett digitalt utanförskap! Som är mest i behov av att kontakta vården. Så småningom hamnar även Du och jag med viss teknikvana i den gruppen. När vi inte längre klarar att följa med i teknikutvecklingen. Detta måste man ta hänsyn till.

Nätläkarbolagen är i fokus. Med rätta. DN i en ledare i augusti: ”Nätläkare tar resurser från sjuka och ger till de friska”. Det är precis vad som händer. Detta måste snabbt rättas till. Samtidigt som den regionstyrda vården blir bättre när det gäller teknikutveckling och samordning.

Det är en guldgruva för bolagen när de kan ta ut avgifter även när den som kontaktar inte behöver annat än lite råd. Råd som de kan få genom att ringa 1177 Vårdguiden där sjuksköterskor svarar. Därför sänks trösklarna in till vården. När det blir patienterna som avgör sitt vårdbehov. Oroande är också de överförskrivningar av antibiotika som rapporteras.

Det är inte de äldre i glesbygderna som använder tjänsterna utan unga i storstäderna. Ofta läkarbesök som inte hade gjorts hos hälsocentraler. Bland annat därför att en sjuksköterska hade gallrat. De som verkligen är sjuka måste förr eller senare undersökas på plats av läkare, lämna prover och få vård. Nu kan det bli dubbla läkarkostnader. Systemet dränerar vården på stora resurser.

Ett större intresse borde ägnas åt kommersialiseringen av vården. Många läkare ifrågasätter den. Resultat- och ekonomistyrning enligt näringslivets filosofi har inte gjort vården effektivare. I stället har det resulterat i märkliga prioriteringar klart i strid med hälso- och sjukvårdslagen samt en ökat byråkrati. Vården måste utgå från etiska riktlinjer och patienternas vårdbehov, inte lönsamhetsbedömningar.

Jag skrev en motion om detta till den nyligen hållna centerstämman. Norrbottensdistriktet avslog motionen under påstående att digitalisering av vården är positiv. Jag har dock aldrig påstått annat bara man tar hänsyn till dem som inte kan använda verktygen.

En nyligen lämnat utredning stödjer min analys. Det kanske viktigaste förslaget är att nätläkarna integreras i den fysiska primärvården. Man kan inte ha separata system för digitala kontakter och annan vård. Lite mindre valfrihet kan ge alla en bättre vård!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torsten Sandberg Kalix Norra C-avdelning