Laxexpert: Tjuvfisket är utbrett och påverkar Norrbottens laxfiske

Förra året tjuvfiskades 16 000 laxar utöver kvoten av utländska yrkesfiskare, detta enligt Glenn Douglas, projektledare för Laxförvaltning för framtiden. I år har det vandrat upp betydligt färre laxar i Torneälven, jämfört med tidigare år.

21 augusti 2017 13:43

I år har det endast vandrat upp 40515 laxar i Torneälven, jämfört med drygt 98 000 året innan. Det är alltså betydligt färre laxar som återvänt uppströms.

– Tjuvfiskare plockar upp lax och kallar den havsöring, enligt organisationen ICES tjuvfiskades 16 000 laxar på detta sätt av utländska yrkesfiskare i södra östersjön, säger Glenn Douglas.

Han berättar att 50 procent av östersjölaxen kommer från norbottniska älvar.

Men det är fortfarande ett bra laxår jämfört med hur det såg ut i slutet av 1900-talet.

– Om man tittar i backspegeln, i ett 20-års perspektiv, då laxen nästan var utrotningshotad, det var tomt på lax. Så är det arbete som lagts ner en fantastisk framgångssaga, säger Mikael Kivijärvi och syftar på åtgärder som vitagits för att rädda laxen.

I Torneåälven är det i dag tillåtet att ta upp en lax per person och dag under en viss tidsperiod under sommaren.

I Råneälven förra året gick det totalt upp 1454 laxar, i år har hittills 1414 laxar vandrat upp. År 2014 var det 3707 laxar.

– Det borde kunna leva betydligt fler laxar i älven än vad det gör i dag, med det är svårt att säga vilken nivå som egentligen är normal, säger Urban Sandberg, ordförande för Degerselsbygdens Samfällighet.

Fiskeriet i Råneälven, ligger enligt både Kivijärvi och Sandberg, i framkant vad gäller reglering. Där får endast tre laxar avlivas per person över hela perioden 19 juni till 31 juli. Urban Sandberg säger att det finns en poäng i att tillåta begränsat fiske.

– Om ingen fiskar i älven finns ju heller inget intresse för att laxarna ska öka, dessutom gör fisket att det illegala fisket begränsas.

Enligt Sandberg finns flera olika förklaringar till att det finns så få laxar. Men en av de viktigaste förklaringarna är föroreningar av lekställen.

– Sedimenten kommer främst från gamla försyndelser inom skogsnäringen, främst skogsdiken. Förr dikande man ut skogsmark och då rann det ut i bäckar och sedan ut i större vattendrag. Det lägger sig som ett täcke på lekbottnarna och förstör lekplatserna.

Men han säger också att många år av laxfiske gjorde att få laxar kunde återvända till hemälvarna. Nu ser det annorlunda ut med reglerna.

Degerselsbygdens samfällighet är med i ett projekt som pågår just nu. Projektet, Laxfiske för Framtiden, görs tillsammans med bland annat Norrbottens kommuner, Sportfiskarna och Länsstyrelsen och syftar till att ta fram en mall för regler kring laxfiske som kan användas i hela Sveriges laxälvar.

– Reglerna vi tar fram ska till syvende och sist syfta till att öka beståndet, säger Urban Sandberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!