Låt de äldre få flytta hemifrån

22 oktober 2018 05:00

När bristen på bostäder diskuteras brukar exemplet vara studenter i städer som tvingas bo hemma hos föräldrarna alldeles för länge. Det kan såklart vara påfrestande.

Men det finns en än värre brist på hem som skadar på riktigt. Nämligen platsbristen på det som i vardagligt tal brukar kallas för äldreboenden.

Länge var målet att äldre skulle bo hemma så länge som möjligt. Med hemtjänst, och inte sällan anhörigas hjälp, skulle människor hållas borta från äldreboenden.

Visst finns det en god poäng i att äldre som vill och kan bo kvar hemma gör det, de ska inte ryckas upp och flyttas mot sin vilja. Men idag är det tvärt om.

När en person till sist ansöker om att få plats på ett boende är det ofta efter en lång tid av funderingar och försök till förbättringar hemma.

Man är orolig, vill inte belasta anhöriga, skulle behöva hjälp.

Sedan kommer svaret: nej.

Sveriges befolkning blir äldre, antalet personer över 80 år kommer vara 200 000 fler år 2026. Till dess kommer det att krävas 700 helt nya äldreboenden i Sverige, enligt SVT.

Det är redan akut på flera ställen i landet. Två av fem kommuner har inte tillräckligt många boenden för äldre, enligt Aftonbladet.

I Luleå har personal inom äldrevård och omsorg startat Äldrevårdsupproret. Undersköterskor och vårdare kräver bättre arbetsmiljö, fler kollegor och totalstopp för nedskärningar.

I framtiden och redan idag kommer det att behövas både mer personal och fler platser.

När SVT besökte Sunderby sjukhus i februari fanns där 27 färdigbehandlade patienter som väntade på att deras hemkommun skulle kunna erbjuda en plats på korttidsboende eller annan hjälp. Då beskrevs att det inte är ovanligt att patienter som egentligen är färdigbehandlade men inte kan återvända hem fått ligga kvar på sjukhus i en månad.

Detta är en bostadsbrist som skadar på ett helt annat sätt än trångbodda studenter. Äldre människor får inte den trygghet de förtjänar, som samhället lovade dem efter ett helt yrkesliv.

Risken är att bara de med anhöriga som argumenterar tillräckligt bra får en plats, förutom de som är i allra störst behov.

Fler platser på äldreboenden är dyrt, omständigt och kommer kräva stora satsningar framöver.

Helt rimligt och värt varje krona. Det finns inget värdigt alternativ.

Ha ett trevligt avslut på oktober, vårdpersonal, vinterlängtare och resten!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linnea Swedenmark