Kryssa Linus Glanzelius!

14 maj 2019 05:00

Efter moget övervägande har jag bestämt mig för vilken av kandidaterna på den socialdemokratiska valsedeln i Europavalet som ska få mitt personkryss.

Det blir SSU:s Linus Glanzelius – en ung och kompetent kandidat som för närvarande jobbar som politisk sakkunnig hos utrikeshandelsminister Ann Linde.

I en intervju i GT beskriver sig Glanzelius som ”en modern gråsosse”. Jag tycker det är bra sammanfattning av vad socialdemokratin bör vara 2019.

Om det ska gå att bedriva en progressiv fördelnings- och välfärdspolitik måste det helt enkelt först finnas något att fördela.

Därför är det viktigt att utrikeshandeln fungerar och att Sverige har en konkurrenskraftig industri. Utan exportinkomsterna blir Sverige fattigare.

I GT-intervjun tydliggör Glanzelius även skiljelinjerna mot högern.

”M och KD säger ofta att om man ställer för hårda miljökrav på företag så skadar det konkurrenskraften och de svenska jobben. Jag tror att det är precis tvärtom. Om våra stora industriföretag och underleverantörer lyckas ställa om och ta fram klimatsmarta lösningar, då kommer Västsverige att ha stora konkurrensfördelar. Då kan Västsverige bli en av de stora vinnarna på klimatkampen och omställningen”, säger han.

Av naturliga skäl talar göteborgaren Glanzelius mest om Västsverige. Men hans resonemang kan lika gärna handla om Norrbotten.

Tag bara framtidsprojektet Hybrit. SSAB, LKAB och Vattenfall går i spetsen för att utveckla en stålproduktion utan koldioxidutsläpp. Miljö- och näringspolitik går hand i hand.

Eller tag investeringarna i biobränsleproduktion och förnybar energi. Talldieselfabriken i Piteå är ett exempel på sådant som redan skapar nya jobb och lokal utveckling.

Eller tag allt som sker inom ramen för Klimatklivet. Statliga pengar bidrar till gröna investeringar i laddstolpar, biogasproduktion och annat i alla delar av vårt avlånga land.

Det finns alltså inga skäl att ställa jobb- och klimatpolitik mot varandra, som ofta sker på högerkanten.

Tvärtom finns konkurrensfördelar med att ligga i framkant när det gäller att utveckla modern och miljövänlig teknik. Framtiden för Sverige och världen är inte att hålla fast vid gamla miljöskadliga lösningar.

Därför behövs politiker i Europaparlamentet som – i likhet med Linus Glanzelius – ser helheten och har känsla för både jobb, utrikeshandel, företagande och klimatpolitik.

Det blir tufft för Glanzelius att ta sig in i Europaparlamentet. Han har placerats på åttonde plats på S-valsedeln och partiet har för närvarande fem mandat.

Men om tillräckligt många röstar på SSU-kandidaten kan han kryssa sig förbi högre rankade kandidater.

Tyvärr är det många som ännu inte ser värdet av personkryssen. I riksdagsvalet 2018 vara det bara 24 procent av väljarna som använde sina personkryss.

Det är illa. Alla bör använda sina kryss. De ger väljarna möjlighet att inte bara välja parti utan också påverka vilka personer som ska företräda dem i Europaparlamentet och andra sammanhang.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olov Abrahamsson