Kritik mot Gällivare sjukhus

Skickade hem patient trots smärta – Gällivare sjukhus för kritik.

15 maj 2019 13:44

En kvinna genomgick en galloperation i Gällivare vintern 2018. Vid operationen kunde stenen som fanns i gallgången inte tas bort. En så kallad ledare sattes in i patientens mage inför en planerad undersökning av gallvägarna och bukspottkörteln, ERCP. Den undersökningen skulle utföras vid Sunderby sjukhus.

Patienten skickades hem från Gällivare sjukhus trots att hon hade ont och inte mådde bra.

För detta får Gällivare sjukhus kritik:

"IVO bedömer att det inte var förenligt med god vård att skriva ut patienten till hemmet med inlagd ledare i väntan på ERCP. Hemmet är beläget 12 mil från Gällivare sjukhus och ERCP var planerad vid Sunderby sjukhus om fyra dagar. Vårdgivaren borde i detta fall ombesörjt att patienten fått stanna kvar på sjukhuset tills den planerade undersökningen."

IVO anser också att dokumentationen i patientjournalen är bristfällig vad gäller övervakningsdygnet vid Gällivare sjukhus.

Fotnot: IVO står för Inspektionen för vård och omsorg.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elisabeth Hedman