Krävs ny lag för att förbjuda NMR

Den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen är förbjuden i Finland. I Sverige är inte det möjligt, enligt Thomas Bull, expert på konstitutionell rätt. Det kräver en lagändring.

27 april 2018 13:28

I Finland har en domstol förbjudit den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR. Det skedde på initiativ av polisstyrelsen. Förutom NMR förbjöds ytterligare en organisation.

Varför är det inte möjligt i Sverige?

– Vi har ingen lagstiftning som gör det möjligt. Det måste finnas en lag. Man kan inte fatta beslut utan att ha stöd i lagstiftningen, säger Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Vad är det för lagstiftning som behövs?

– Exakt hur den skulle se ut kan jag inte svara på. Det finns inte heller någon direkt förlaga, men man skulle kunna titta på hur Finland har gjort. Det skulle behöva komma till någon lag inom ramen för strafflagstiftningen eller ordningslagen.

Thomas Bull menar att polismyndigheten eller åklagarmyndigheten skulle kunna vara den part som lämnar in en ansökan till domstolen för att inleda ett sådant mål.

– Man skulle kunna tänka sig en sådan ordning, men idag har vi inte någon sådan lagstiftning i Sverige och tjänstemän i det allmänna för inte göra en sådan sak utan lagstöd.

Han tillägger att man inte behöver ändra grundlagen för att inför en sådan ny lag.

– Det finns en grundlagsbestämmelse som gör det möjligt att förbjuda rasistiska organisationer. Då är det en bedömning i det enskilda fallet om organisationen är tillräckligt rasistisk. Det finns även andra organisationer än NMR som har obehaglig retorik och som riktar sig mot vissa etniska folkgrupper eller personer på grund av deras sexuella läggning.

Thomas Bull konstaterar att olika medlemmar av NMR dömts för hets mot folkgrupp, men påpekar att man inte bara kan skriva en sådan lagbestämmelse som enbart riktar in sig på nazisterna.

– Lagen måste skrivas så att alla grupper som har den inriktningen och retoriken och sådan verksamhet kommer att kunna förbjudas.

Många har upprörts över att polisen givit NMR tillstånd att demonstrera på 1 maj i Boden. Inte minst Dollarstore har överklagat beslutet och har protesterat mot att nazisterna tillåts samlas på deras parkeringsplats.

– Polisen kan inte ta hänsyn till att folk blir upprörda, utan måste göra en ganska cynisk bedömning. Även om de har ett obehagligt budskap så är de inte förbjuda, säger Thomas Bull.

Dollarstores affär och parkering är en allmän plats.

– Så vitt jag kan bedöma så kan fastighetsägaren göra mycket lite. Det är bara om demonstranterna skulle stå där så länge att parkeringen inte fungerar som polisen kan köra bort dem. Det andra man kan tänka sig är att ägaren riktar ett skadeståndskrav mot arrangören. Det är dyrt och man måste också ta reda på vilka som varit där. Det kan ta år och i bästa fall får man några hundralappar för att de gjort ägarens affärer dåliga under en dag, men det är en komplicerad väg.

På NMR:s kommunlistan

Bo Nilsson, 71 år, pensionerad byggnadsarbetare

David Nilsson, 24 år, diversearbetare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Tegström