Köper mark för att bygga förskola

Bodens kommun behöver mark för att kunna tillgodose behovet av förskola i Trångforsområdet och vill därför köpa Skanska Asfalt och Betongs fastighet.

22 september 2017 13:47

Skanska Asfalt och Betong AB har bedrivit produktion av betong inom fastigheten sedan 1960-talet. I samband med det har även petroleumbränslen, oljor och betongtillsatsmedel hanterats.

Skanska Asfalt och Betong har undersökt marken i de lägen förorening har kunnat misstänkas. En förorensing hittades och den har, enligt kommunen, schaktats bort. Man har också analyserat ett grundvattenprov från områdets mitt och det påvisade inga spår av föroreningar.

Därmed ska det inte finnas något hinder att använda området för mindre känslig markanvändning. Men marken ska undersökas i den kommande planeringsprocessen för att bedöma eventuella behov av sanering ner till känslig markanvändning för att kunna bygga en förskola på fastigheten.

De flesta byggnaderna är rivna, förutom ett garage.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att fullmäktige klubbar igenom köpet av Skanskas fastighet i Trångfors.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa