Kommunens batterimineral blir riksintresse

FN pekar ut kobolten som en framtidens metall. Nu får Sveriges största fyndighet av den "gröna mineralen" belägen i Kiruna kommun skyddsstatusen riksintresse.

9 juli 2018 19:09

Världen skriker efter kobolt. Den konfliktfyllda, "gröna" batterimetallen har svävat in från periferin till en magnetisk plats mitt i gruvbolagens blickfång de senaste åren. Nu har Sveriges största fyndighet i berget Kiskamavaara utanför Vittangi fått skyddsstatusen riksintresse av SGU (Sveriges geologiska undersökning).

Sverige har de senaste åren trappat upp jakten på kobolt då det är en metall som är avgörande i klimatomställningarna, säger Erika Ingvald, enhetschef för mineralinformation och gruvnäring.

– Det är en utveckling som är angelägen från både regering och företags sida.

Utvecklingen är dessutom pådriven från högsta ort: FN.

– Egentligen drivs allt av FNs agenda, deras 2030-mål och parisavtalet.

Hur påverkar riksintressestatusen möjligheterna för framtida gruvetableringar?

– Det är inget tillstånd. Det är ett planeringsverktyg för alla andra samhällsbeslut som ska tas. Det är inte alls någon garanti för att det någon gång blir en gruva, utan ett sätt att tala om att om det finns olika intressen på platsen. Det är en hjälp för bergsstaten och länsstyrelsen och regeringen, när vi på geologiska grunder har sagt att det här området är betydelsefullt.

Och det finns ett företag som står först i kön för en gruvetablering på en av Europas bästa koboltfyndigheter. Talga Resources är i den första fasen av en eventuell gruvetablering då de har bedrivit prospekteringar på platsen sedan 2017.

– Vi är väldigt glada för att SGU fattade det här beslutet. Det är något vi sett fram emot länge. Kiskimavaara är en väldigt lovande koboltfyndighet - en av de allra bästa i Europa. Vi tycker det är ett välgrundat beslut, säger Roger Hällhag seniorkonsult vid gruvbolagets kommunikationsbyrå i Sverige.

Hur påverkar det här Talga Resources planer på en gruvetablering?

– Det är en uppmuntran. Sen vet vi att det är en lång väg fram till en gruva. Att det utses till riksintresse innebär i sig inget brytningstillstånd. Det pekar på möjligheter och att ingen annan verksamhet ska etablera sig där.

Beslutet om det blir någon gruva för batterimineraler i Vittangitrakterna är en fråga för gruvbolagets investerare att ta ställning till, sedan myndigheter.

– Nytt besked som har kommit. Det är något man får diskutera med de som är redo att investera. Sen ligger frågan hur länge de nödvändiga tillstånden tar hos myndigheterna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!