Kommunen med mest män

Det finns fler män än kvinnor i alla Norrbottens kommuner. Här är kommunen med sämst och bäst könsfördelning i länet.

5 mars 2017 11:24

Männen är majoritet sedan 2015, men i ett 50-tal kommuner är kvinnor fortfarande flest, enligt statistik från statistiska centralbyrån (SCB) som TT har sammanställt. Nästan en tredjedel av de kommunerna som har ett kvinnoöverskott har minst en högskola eller universitet, och i genomsnitt har de kvinnodominerade kommunerna drygt 94 000 invånare. Kommunerna med ett mansöverskott har knappt 22 000 invånare i snitt. I Norrbotten har Piteå bäst könsfördelning med 50,3 procent män och 49,7 procent kvinnor. Övertorneå har sämst fördelning mellan könen – 52,9 procent är män och 47,1 procent kvinnor. Bara en kommun i landet har sämre könsfördelning än Övertorneå.

Övertorneås kommunalråd Tomas Mörtberg tror att det beror på två saker. Dels att fler kvinnor i högre grad väljer att studera och därför flyttar till en annan ort, men också att majoriteten av de som invandrat har varit män.

– Det är viktigt med jämställd könsfördelning. Karlarna kommer dit kvinnorna finns. Flyttar unga kvinnor blir också födelsetalet mindre och där har vi ett rejält tapp, säger han.

Alla kommuner i länet har ökat eller minskat i befolkningsmängd under 2016. Men det går att skönja ett mönster. Både kvinnor och män minskar när den totala kommunbefolkningen minskar, likadant gäller om befolkningen i en kommun ökar. Det gäller alla förutom i tre av länets kommuner. I Kalix, Kiruna och Jokkmokk minskade den kvinnliga befolkningen medan den manliga ökade. En av de tre kommunerna som utmärker sig är Jokkmokk som har störst differens mellan minskning och ökning bland könen. Under 2016 ökade männen med 44 personer, det innebär en ökning med 1,7 procent. Kvinnorna å sin sida minskade med 0,4 procent, eller elva personer.

– Befolkningsmässigt är vi en liten kommun. Förändringar som sker får ett ganska stort utslag i statistiken. Man måste titta på om fler kvinnor flyttat härifrån eller om fler kvinnor har gått bort, säger Jokkmokks kommunalråd Robert Bernhardsson.

Han menar att kommunen arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor.

– Mitt intryck är att vi har många kvinnor som startar allt fler företag, så det händer många positiva saker i kommunen.

Lidingö, som ligger öster om Stockholm, är i topp bland de kommuner som har fler kvinnor än män. Sämst i mätningen placerar sig Sorelse i Västerbotten på 46,4 procent kvinnor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Carlansson