Kommunen anmäler misstänkt miljöbrott

Gällivare kommun vill ålägga en privatperson att sanera marken efter att en bil läckt ut tiotals liter diesel längs en skogsväg.

16 augusti 2019 12:24

Kommunen anmäler ett misstänkt miljöbrott efter att en bil läckt ut diesel längs skogsvägen mot Nautanen den 5 augusti i år. Enligt åtalsanmälan uppskattas tiotals liter diesel läckt ut på platsen och även en sträng med diesel på ungefär 300 meter noterades fram till bilen.

Orsaken till läckaget ska vara en sten som slagit hål på bränsleledningen och bilen bärgades från platsen. Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden skriver att de varit i kontakt med fordonsägaren och bett denne att gräva bort den förorenade marken. Men fordonsägaren har motsatt sig åtgärden.

Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden vill nu förelägga fordonsägaren om sanering.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lisa Eriksson