Kommunalråd sitter säkert

Trots bakslaget i valet fortsätter socialdemokraterna att styra Piteå.

22 oktober 2018 12:50

Nu är det klart. Miljöpartiets enda mandat blev tungan på vågen när partiet valde sida.

Överenskommelsen med Socialdemokraterna och Västerpartiet innebär fortsatt röd-grönt styre i kommunen.

Partierna har 26 platser tillsammans – S har 19, V sex och MP ett – vilket räcker för att få majoritet.

Helena Stenberg förblir ordförande i kommunstyrelsen och Anders Lundkvist vice ordförande.

MP fick vice ordförandeposterna i kultur- och fritidsnämnden och i fastighet och service.

V fick ordförandeposterna i samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och tillsynsnämnden och i överförmyndarnämnden. Dessutom vice ordförande-posterna i socialnämnden, Pite hamn, Pitebo, Piteenergi och vid Pite Science park.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stina Spetth