Nya styret i Kiruna som är C, M, KD och Sjvp presenterade nyligen ett dokument där ambitionen är att " införa heltider så långt det är möjligt". Enligt kommunalrådet Gunnar Selberg(C) är heltider ingen självklarhet i framtiden. Det fick Kommunal i Kiruna att reagera, men även Kommunal Norrbottens medlemmar och dess ordförande Zara Leghissa.

– Det som är förhandlat sedan tidigare vill politikerna avfärda med ett pennstreck. Sista ordet är definitivt inte sagt gällande rätten till heltid för Kommunals medlemmar i Kiruna. Här tar vi strid. Bara det att backa ifrån heltid som norm är ju en katastrof.

På Kommunals årsmöte den 10 april togs därför ett särskilt uttalade där den fackliga organisationen berörde hur viktigt heltidsarbetet är för medlemmarna sett ur olika aspekter. Uttalandet avslutades också med en skarp tillrättavisning av Gunnar Selberg som liknades vid Kejsaren utan kläder.

Artikelbild

| Undersköterskor på heltid är viktiga inom vård och omsorg, även i Kiruna kommun.

– Kommunal Norrbottens årsmöte som representerar alla medlemmar i länet vill i likhet med barnet i sagan påpeka något som alla ser men som ingen vågat säga till kejsaren. Att han inte ser det uppenbara, att han är utan kläder. Heltidsfrågan är en förutsättning för att Kiruna kommun ska klara av att rekrytera arbetare i framtiden. Heltider är också förutsättning för att Kiruna kommun ska överleva och utvecklas.

– Om man lyssnar på vad Selberg säger så backar man ju tillbaka till familjen Hedenhös. Vårdbiträden och undersköterskor som jobbar inom välfärden inom tillexempel äldreomsorgen är idag stekheta på arbetsmarknaden. Eftersom det finns så stort behov. Om Kirunas undersköterskor vill flytta till kommuner som erbjuder heltid och en bra lön. Då tar de med sig familjen vid en flytt och vad händer då med tillväxten i Kiruna kommun, säger Kommunal Norrbottens ordförande.

Enligt Leghissa visar politikersynen att den fackliga kampen idag är mer viktig än någonsin.

– Jag tänker speciellt på jämlikheten och kollektivavtalen men även arbetsrättslagarna. Kommunalrådet Selberg är inte bara politiker och ansvarig för kirunabornas väl och ve utan han är även arbetsgivare.

Artikelbild

| Gunnar Selberg (C) tycker att heltider belastar Kiruna kommun för mycket.

– Det får han inte glömma bort. Gunnar Selberg ska föra en god personalpolitik och sköta det som ålägger honom som arbetsgivare. Heltiderna kom ju också just för att stärka så att inte alla arbetare försvann till gruvjobb och ingen till vården. Där var Kiruna ett föredöme med heltidsfrågan.

Zara Leghissa fick förlängt sitt ordförandeskap med två år på årsmötet. Hon fortsätter sina resor i länet för att träffa medlemmar och blivande medlemmar.

Artikelbild

| Sara Leghissa nyvald ordförande i Kommunal Norrbotten fortsätter sin fackliga kamp och rätten til heltider.

– Det är på arbetsplatsen som det fackliga arbetet sker och det är det som vi behöver stärka. Jag har själv också fått erbjudande att förstamajtala i Kiruna och det ser jag verkligen fram emot. Avskaffande av heltider blev lite tändvätska.

Men för Kommunal är också frågan om legitimation för undersköterskor viktig. Den 30 april är utredningen klar i frågan och läggs på socialdepartementets bord.

Artikelbild

| Under sitt ordförandeskap så fortsätter Sara Leghissa att arbeta som undersköterska inom demensvården i Boden. "Jag har delvis tjänstledig för det här förtroendeuppdraget".

– Utredningen handlar om det ska bli en legitimering av yrket eller en skyddad yrkestitel. Det är för att rama in arbetsområdet.

Samtidigt som undersköterskornas ansvar ökar har det blivit uppenbart att det saknas kriterier för vad en undersköterska kan och gör.

– Det skapar i sin tur osäkerhet kring vad man kan förvänta sig av en undersköterska. Kraven på utbildning, kompetens och arbetsuppgifter för en undersköterska kan se helt olika ut från en arbetsplats till en annan. Det håller inte. Därför vill Kommunal att det införs legitimation för undersköterskor, säger Zara Leghissa.