LKAB hotar med att stanna produktionen

"Marginalerna är slut nu " säger LKAB:s presschef Anders Lindberg om att tiden rinner ut för bolaget i väntan på detaljplaner.

Kiruna kommun 27 november 2019 05:00

Vi har tidigare berättat om konflikten mellan LKAB och kommunen. Kommunalrådet Gunnar Selberg (C) har tidigare sagt att de vill säkerställa en förhandlingspart för en centrumnära järnvägsstation och sjukhuset innan kommunen går vidare med detaljplanering för gruvverksamhet. LKAB har konsekvent hänvisat till regionen och Trafikverket som sakägare till de frågorna. 

Nu skriver Jan Moström, vd på LKAB, i ett brev att de begär ett möte med kommunstyrelsens arbetsutskott för "en kommunikativ dialog" med syftet att undvika att bolagets verksamhet inte ska behöva avstanna. 

– Vi har bett om ett möte för att, ännu en gång, klargöra vårt behov av detaljplaner. Och att det kommunen begär, alltså motparter för att diskutera sjukhus och järnvägsstation, redan finns säger Anders Lindberg, presschef på LKAB. 

Lindberg säger att de vill förklara behovet av förutsägbarhet och framförhållning i planprocesserna med en bredare politisk gruppering.

– Vi ser heller inga hinder mot att mötet utökas till hela kommunstyrelsen, säger Lindberg. 

LKAB ligger redan efter tidsplanen som är satt för detaljplanerna enligt Lindberg. 

– Det fanns utrymme för fördröjningar som överklaganden men marginalerna är slut nu, och vi är ännu mer sårbara inför störningar.

Lindberg menar att det inte är ett hot om produktionsminskning från bolagets sida utan ett konstaterande. Något som även skulle påverka anställda och underleverantörer. 

– Enligt lag får vi inte bedriva gruvbrytning om vi överskrider våra miljövillkor, alltså påverkar mark utan rätt detaljplan. Utan rätt detaljplaner kan vi till slut inte bryta alls, säger Lindberg. 

Kommunalrådet Gunnar Selberg (C) tar LKAB:s brev med ro. Han menar att bolaget hade visat större intresse över att träffas tidigare om frågan hade varit så pass angelägen. 

– LKAB har alltid lyft att de ska stoppa produktionen om de inte får vad de vill. Vi har inte sagt något annat än att LKAB ska få tillgång till marken och att processen ska gå snabbt och smidigt. Men då måste vi kommunicera enligt de avtal vi har. I GP3-avtalet står att vi ska ha en god samverkan och god anda, säger Gunnar Selberg.  

Selberg säger att bolaget givetvis är välkomna att informera om sin verksamhet till arbetsutskottet.

– Före det måste kommunledningen och LKAB få en gemensam bild av situationen, säger Gunnar Selberg. 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa