Konstnärer kritiserar Konstmuseet i norr

Flera konstnärer riktar kritik mot Konstmuseet i Norr. I ett öppet brev beskriver de situationen som ohållbar och kräver att regionens politiker tar sitt ansvar.

Kiruna kommun 25 september 2019 20:41

Brevet är adresserat 20 september och undertecknat av fem konstnärer som just nu deltar i "En vacker utställning" som just nu pågår på Konstmuseet i Norr. Utställningen öppnade på utsatt tid, trots att alla fyra ur museets ordinarie personal sjukskrivits under våren 2019, två av dem har efter sjukskrivningen sagt upp sig. Museichefen Selma Green har tillsammans med inhyrd personal avslutat utställningen. I det öppna brevet markerar konstnärerna att utställningen till stor del byggt på den sjukskrivna personalens arbete. "En utställning som bygger på den konstnärliga ledarens visioner, kommunikatörens planerade marknadsföring, konstpedagogens förankring av tematiken." I brevet efterlyser konstnärerna ett engagemang för konsten. De skriver att museichefen inte visat något intresse för hur utställningen kommuniceras utåt eller ställt några frågor om verken som installerats. Vice ordförande och Kiruna kommuns representant i direktionen för länskonstmuseet Katarina Hjertell (C) har avböjt att kommentera och hänvisar istället till ordförande Tomas Vedestig (Sjvp).
– Jag tycker såklart det är tråkigt om konstnärerna är missnöjda, och vi kunde varit tydligare i vår kommunikation, säger han.
– Vi har en decimerad personalstyrka och måste omprioritera vissa saker. Jag anser verkligen inte att vi brustit i arbetet utan vår chef har gjort ett ansenligt arbete som gjort att vi kunnat ha detta vernissage i utsatt tid.
Varför har inte konstnärernas ursprung i Sápmi och Norge lyfts fram?
– Jag kan inte svara på det, det kanske bara råkat falla bort, men det är inte medvetet. Det är en viktig sak för oss.
I brevet lyfts också kritik mot arbetsmiljösituationen på museet, något som Vedestig inte vill kommentera.
– Vi diskuterar inte personalärenden i media utan bara i de forum som är tillämpliga, det är tråkigt att denna fråga kommer upp konstant, säger Vedestig.
Kommer ni att agera på kritiken som ni får i brevet?
– Nä, det kommer vi faktiskt inte att göra. Inget i brevet är en nyhet för oss.
Tomas Vedestig säger vidare att direktionen fortsatt har fullt förtroende för museichefen Selma Green. Han säger också att arbetet med att förbättra arbetsmiljön är pågående.
 – På senaste direktionsmötet antog vi en arbetsmiljöpolicy.
Varför har inte det funnits redan?
– Det vet jag inte, jag trodde att allt sånt där var klart. Men det kan bli så här när man kommer in en rullande verksamhet, det är inte det första man börjar fråga om utan det utgår man från att det finns. Vi har lärt oss vår läxa.
Vad är det för läxa?
– Att man inte kan utgå från att saker och ting finns på plats.
Ska man inte kunna utgå från det?
–  Man kan ju tycka det, i det här fallet kanske hon hade samma tanke som mig och tänkte att det fanns.
Det kanske du kan tänka som blev ordförande i april, men att inte fråga om en arbetsmiljöpolicy finns på ett års tid (museichefen tillträdde i början av 2018)?
– Hon var inte heller med från första början, hon hade säkert samma tanke som jag hade.
Men det kan en väl inte tänka i ett år?
– När hon kom på plats handlade allt om att få i ordning för invigningen. 
Kirunahälsan flaggade redan i december 2018 om arbetsmiljöproblem på länskonstmuseet.
Just nu pågår rekrytering för de tjänster som är vakanta, ett arbete som ligger på museichefensbord.
– Rapporten jag fått är att rekryteringsläget ser bra ut. Det verkar finnas ett stort intresse att jobba hos oss, vilket känns lovande inför framtiden, säger Tomas Vedestig.
Konstnärerna har avböjt att kommentera det öppna brevet och sina upplevelser i mer detalj i väntan på att Region Norrbotten och Kiruna kommun ska svara på brevet.

Nedan följer det öppna brevet i sin helhet:

Öppet brev till Regionfullmäktige Norrbotten   

Vi som skriver detta brev är några av de konstnärer som deltar i Konstmuseet i Norrs nyöppnade utställning ”En vacker utställning” i Kiruna.  Vi vill uppmärksamma att vi är mycket oroade över den nuvarande situationen på Konstmuseet i Norr. Museet har haft fyra anställda och en länskonstmuseichef. På grund av arbetsmiljöproblem på museet har två ur personalen sagt upp sig och två blivit sjukskrivna – hela museets fasta personal. Trots detta har museet genomdrivit öppnandet av ”En vacker utställning”, en utställning som bygger på den konstnärliga ledarens visioner, kommunikatörens planerade marknadsföring, konstpedagogens förankring av tematiken samt fungerande logistik kring arbetet med hängningen av utställningen. Museets chef har som enda kvarvarande i verksamheten arbetat ihop med tillfälliga vikarier och inhyrda konsulter. Med detta brev vill vi som konstnärer vittna om att situationen är ohållbar. Regionens politiker måste snarast ta sitt ansvar och agera med museets bästa i sikte. 

Det som framförallt saknas på Konstmuseet i Norr i dagsläget är ett engagemang för konsten. Museichefen har inte visat något intresse för hur utställningen kommuniceras utåt eller ställt några frågor om de verk som installerats, varav några är nyproducerade speciellt för den här utställningen. Vi upplever också att innebörden av utställningens tema har ändrats efter den inledande uppdragsbeskrivningen utan att vi konstnärer informerats. Att arbeta på plats med ett helt nytt konstverk och inte få någon respons från museet ger en känsla av overklighet.

I informationen om utställningen på museets hemsida står det att konstnärerna kommer från Sverige och Finland trots att några av oss hemmahör i Sápmi och Norge. Till vernissagen fanns inga texter om de enskilda verken och inget nämndes om utställningens tema under öppningstalen. Att samla en publik till en öppning av en stor tematisk grupputställning och inte ge några nycklar till hur den kan läsas är för oss obegripligt och oprofessionellt. 

Trots omständigheterna blev utställningen rätt lyckad, tack vare den engagerade publiken samt de enskilda verken och de individuella konstnärskapen som kommunicerar väl med varandra. Allt grundläggande förarbete med utställningen var redan gjort när museichefen ensam tog vid. Den konstnärliga ledaren har stått för urval av konstnärer och övergripande tema samt initierat de platsspecifika verken med stort engagemang.   

Konstmuseet i Norr är en unik konstinstitution med enorm potential. Det som byggts upp hittills av museets nu frånvarande medarbetare är viktigt inte bara för regionen utan nationellt för hela Sverige. Museets internationella fokus med utgångspunkt i Barentsregionen och Sápmi gör museet till en nationell angelägenhet. Nu är det angeläget att inte rasera det som byggts upp. Det är bråttom att se den verkliga problematiken på Konstmuseet i Norr i Kiruna och hantera den. Som en av konstnärerna i utställningen uttryckte det: 

”– Om det går att flytta en hel stad ska det väl inte vara så omöjligt att få ordning på arbetsmiljön på ett konstmuseum.”

20 september 2019

Gerd Aurell

Helena Laukkanen

Monica L Edmondson

Lotta Lampa

Erika Stöckel

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Abiskos unika vy i söndagsdiset

Abiskos unika vy i söndagsdiset

Kirunakonsten fortfarande spårlöst borta • Maria Ragnestam: "Hoppas den som vet hör av sig"

Kirunakonsten fortfarande spårlöst borta • Maria Ragnestam: "Hoppas den som vet hör av sig"

Kirunakonst försvunnen från gamla centrum • "Snälla, återlämna dem"

Kirunakonst försvunnen från gamla centrum • "Snälla, återlämna dem"

Kiruna konstgille på plats i nya konsthallen • ”Bara att få vara med om den här utställningen är fantastiskt”

Kiruna konstgille på plats i nya konsthallen • ”Bara att få vara med om den här utställningen är fantastiskt”

Konsten i centrum – både i gamla och nya Kiruna • Raggartåg genom stan • Ljudverk i gamla stadskärnan

Konsten i centrum – både i gamla och nya Kiruna • Raggartåg genom stan • Ljudverk i gamla stadskärnan
Visa fler