Kommunen pressade ministern om ny tågstation

Järnvägsstationen var en av frågorna som lyftes när infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) besökte Kiruna under måndagen och tisdagen.

"Jag är här för att få en bra bild av stadsomvandlingen och aktuella infrastrukturfrågor", säger Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister under sitt Kirunabesök.

"Jag är här för att få en bra bild av stadsomvandlingen och aktuella infrastrukturfrågor", säger Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister under sitt Kirunabesök.

Foto: Maria Unga

Kiruna kommun2020-01-28 16:25

Under tisdagen träffade Tomas Eneroth kommunledningen. En av de viktigaste frågorna som lyftes var ny järnvägsstation. 
– Nu har Trafikverket fått i uppdrag att titta på olika alternativ och det kan inte jag som minister inte gå in och tala om hur de ska arbeta, utan det viktiga är att Trafikverket nu har en bra dialog med kommunala företrädare och lyssnar in de behov och önskemål som finns kommunalt. Sedan får Trafikverket när de är klara redovisa sina alternativ. 
Var borde järnvägsstationen ligga?
– Återigen, Trafikverket får göra sitt utredningsarbete och det får de prata med kommunala och regionala företrädare om, när myndigheten har sagt sitt då blir det min sak att ta ställning. 
Kommunen vill att den ska ligga centrumnära, vad säger du om det? 
– Det har kommunen också redovisat tydligt för mig och beskrivit sina olika alternativ och jag tycker att det har varit en bra dialog. Men det är som sagt Trafikverket som utreder och där får jag som minister inte heller gå in och tycka till i detta läge eftersom utredningens förslag så småningom kan komma att överklagas och då hamnar frågan hos mig. 
– Men det har varit väldigt viktigt att få höra kommunala företrädare och deras önskemål. För mig är det självklart att Trafikverket ska ha bra dialog med kommunala företrädare och lyssna in vilka synpunkter och tankar som finns. 

De lokala partikollegorna i Kiruna träffade Tomas Eneroth både under måndagen och tisdagen.  
– Vi har lyft frågan om tågstation och placeringen av den, att trafikverket måste verkligen försöka forcera den här järnvägsutredningen, vi har inte tid att vänta längre. Vi har också tagit upp behovet av dubbelspår, det är speciellt aktuellt just nu i och med att tågtrafiken står stilla mellan Kiruna och Gällivare, säger Mats Taaveniku (S).

Kommunledningen träffade Tomas Eneroth under tisdagen. Även de tog upp järnvägstationen som en av de viktigaste frågorna. 
 – Vi ser att det handlar om en del i ett stort pussel, det handlar inte bara om att vi ska få en järnvägsstation hit, det ska passa in med sjukhuset och övriga centrumkärnan på ett bra sätt. Det är det som är den stora frågan, att allting sitter ihop, försenas någonting på ena sidan så får det konsekvenser på andra sidan också, säger Stefan Sydberg (M), vice kommunalråd.
På agendan under Tomas Eneroths besök i Kiruna fanns också gruvan och LKAB samt Icehotel. 

Under tisdagen besökte infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) Kirunas nya stadshus och träffade bland annat kommunledningen.
Under tisdagen besökte infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) Kirunas nya stadshus och träffade bland annat kommunledningen.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!