Arken är för stor för uppställningsytan

En översyn av arkar och båthus som används som fritidshus vid Torneträsk kan bli aktuell.

En översyn av ifall arkar och båthus längs Torneträsk används som fritidshus kan bli aktuellt.

En översyn av ifall arkar och båthus längs Torneträsk används som fritidshus kan bli aktuellt.

Foto: Ulrika Huhtaniska

Kiruna kommun2020-01-23 09:59

En ark som är större än tillåtet och byggd utan bygglov på en uppställningsplats vid Torneträsk kan behöva flyttas. Detta enligt ett beslut från miljö- och byggförvaltningen. Ärendet ska behandlas kommande mötet med plan- och byggnämnden. 

Dessutom anses miljön kring arken och intilliggande byggnader vara illa skött. Därför ska även lastpallar, möbler, isoleringsmaterial och byggmaterial som förvaras utomhus avlägsnas. 

Den tillåtna storleken enligt detaljplanen i området på arkar i området är att byggnadshyttan inte får överskrida fyra kvadratmeter och måtten 2,5, 1,6 och 1,5 meter i bredd och höjd.

Eftersom arken har beräknats vara sju kvadratmeter stor och ha en takhöjd på två meter har bedömningen gjorts att det rör sig om en bygglovspliktig åtgärd. 

Förvaltningen klargör även att bygglov inte kan beviljas i efterhand, vilket kan ske i vissa fall, på grund av storleken. Området är även avsett för uppställning, och inte som stugby enligt handlingarna. 

Arkägaren ska även betala en byggsanktionsavgift på 11.825 kronor för att utan startbesked ha påbörjat byggandet av arken. Denne menar dock att storleken är godkänd av arrendatorn vid ett möte.

Det ska även finnas andra arkar i samma storlek i området har ägaren meddelat kommunen. I rapporten står därför också att tillsynen inte bara bör gälla ägarens ark utan området i stort. 

Samtidigt pågår ett ärende från i höstas om att två båthus vid Torneträsk som fritidshus. Samt ett om ett båthus som fungerar som fritidsboende på annan plats i kommunen. I november sa nämndens ordförande Sten Nylén att "Båthus är till för båtar" och att det var bra att det kom in anmälningar 

Andelen anmälningar rörande för stora arkar och att båthus används som stugor har enligt Anders Karlsson, förvaltningschef vid plan- och byggförvaltningen, inte ökat. 

– Vid en anmälan är vi skyldiga att agera, och har gjort det tillsammans med länsstyrelsen här, säger Karlsson.

Sten Nylén (SJVP), ordförande i plan- och byggnämnden,  kan inte svara på om det är aktuellt med en generell översyn av båthus och arkar. Han menar att det krävs specifika anmälningar för att kunna göra en tillsyn. 

– Man kan inte säga att alla arkar inom ett område är för stora, eller att alla båthus används som stugor. Vi har möte med nämnden nästa vecka så då får vi höra vad som beslutas, och om det ska göras en större översyn, säger Nylén. 

Sten Nylén (SJVP), ordförande i plan- och byggnämnden, säger att frågan om en översyn av arkar och båthus ska diskuteras kommande möte med plan- och byggnämnden.
Sten Nylén (SJVP), ordförande i plan- och byggnämnden, säger att frågan om en översyn av arkar och båthus ska diskuteras kommande möte med plan- och byggnämnden.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!