Kassören tar över rektorns jobb

Pär Steen, 47, tar över Berit Öhrvalls rektorstjänst för Tankeborgen Svartlå Fria och hon tar hans plats som kassör i skolstyrelsen. "Jag får en bra mentor att luta mig mot", säger han.

3 september 2019 13:51

I år är friskolan inne på sitt tolfte år efter starten 2008 men nu med en ny ledare vid rodret. Förre rektorn Berit Öhrvall, 63, har valt att stiga av sitt rektorsuppdrag som varit på deltid.

– Jag tycker att det var hög tid att gå efter att en längre tid varit drivande vad gäller verksamhet och nya idéer. Nu får någon annan ta över. Vår familj driver också ett jordbruk i Överäng med produktionsfår och vallodling, säger Öhrvall.

Hon har dock valt att överta kassören Pär Steens arbetsuppgifter i styrelsen.

– Det känns roligt att ändå ha kvar ett ben i verksamheten och vara delaktig utan att ha det yttersta ansvaret, säger hon.

Nya rektorn Pär Steen har tidigare arbetat på ett behandlingshem i Sävast, men är idag anställd på en däckfirma i Boden.

– Rektorsjobbet är ju på ett sätt en helt ny värld och självklart en utmaning. Jag kommer också att gå en treårig rektorsutbildning på distans som är obligatorisk.

Fördelen för Steen är att han har haft koll på ekonomin och basbehovet av personal som tidigare kassör.

– Det som blir nytt för mig är den administrativa biten, men jag har tagit över Berits system och försöker navigera efter det, säger han.

Under verksamhetsåren har friskolan haft ett jämnt underlag. I år går 29 elever på skolan och förskolan har 14 barn.

– Det Svartlå skulle behöva är lite mer lediga hus i byn för att nå fler barnfamiljer. Men bankerna har också försvårat lånevillkoren vilket kan göra det svårt för många att köpa hus, säger Öhrvall.

Berit Öhrvalls dotter Erika, som själv pluggar till lärare, gick femman och sexan i friskolan under uppstartsåren. Även Steens två döttrar Olivia och Linnea har gått på Tankeborgen men studerar numera i Boden.

– Många föräldrar som har eller har haft barn i vår byaskola vill engagera sig i skolans styrning och sitter med i styrelsen.

Som rektor ska Pär Steen vara på plats i Svartlå två dagar i veckan på sin halvtidstjänst och tredje dagen är mer flexibel.

– Jag har fantastiskt stöd av min arbetsgivare i stan. Jag styr mitt arbete utifrån behovet på skolan, det går först, säger nya rektorn.

I dag består skolans personal av fyra anställda på förskolan och fem anställda i skolan plus personal för mat, stöd och administration.

Berit Öhrvall tycker det känns positivt att skolan äntligen får tillsatt en manlig tjänst.

– I dag har vi en kvinnodominerad arbetsplats och vi har därför strävat efter att ta in fler män i skolan för att balansera upp det hela, säger Öhrvall.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Leffler