Kamp – 100 år till

14 februari 2020 06:00

Rösträtt, barnomsorg, sexköpslag, kvinnofridslagstiftning, samtyckeslagstiftning, föräldraförsäkring, rätten till arbete, särbeskattning och aborträtt. Alla dessa självklarheter som gärna tas för givna grundar sig i åratal av kamp.

S-kvinnor fyller 100 år som förbund den 14 februari – och utan alla S-kvinnors slit hade dessa självklarheter fortfarande varit oklarheter.

Nu fortsätter vi kampen.

Förskolan har utmaningar att vänta nu och i framtiden i takt med att befolkningen växer. Fler blir äldre vilket är positivt. Detta tillsammans leder till att vi behöver fler som utbildar sig för att arbeta inom förskola och äldreomsorgen för att klara av framtidens utmaningar.

Vi har en förskola vi ska vara stolta över, men S-kvinnor kräver att förskolan också har öppet nattetid. En lagstadgad rätt till barnomsorg även på kvällar, nätter och helger. Vi vill förbjuda religiösa friskolor då vi anser att förskolan och skolan ska byggas på demokratiska och sekulära värderingar med genusmedveten och normkritisk pedagogik.

Inom välfärdssektorn är det kvinnor som utgör majoriteten av de anställda och som i dagsläget ofta sliter ut sina kroppar och känner pressen av att inte riktigt räcka till. Med dagens arbetsvillkor är vi inte förvånade över att kvinnor känner sig stressade och utbrända.

Vi kräver satsningar på välfärden, att delade turer tas bort, att heltid blir norm och att sms-vikariaten samt allmän visstid ska upphöra.

Slutligen vill vi säga tack till er som gick före – från oss som kom efter.

Nu kämpar vi i hundrade år till.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!