En miljon kronor till fiskeföretag

Guldhaven Pelagiska AB får en miljon kronor i stöd av Jordbruksverket.

Målet uppges vara att utveckla livsmedelsprodukter av underutnyttjade fiskarter, bifångster och biprodukter från ordinarie produktion.

Målet uppges vara att utveckla livsmedelsprodukter av underutnyttjade fiskarter, bifångster och biprodukter från ordinarie produktion.

Foto: Susanne Lindholm/TT

Kalix kommun2020-01-14 11:00

Guldhaven Pelagiska AB har sökt om projektstöd hos Jordbruksverket, för "nya processer för produkter av underutnyttjade fiskeresurser" inom havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020.

Syftet med projektet uppges vara att möjliggöra produktion av inhemska livsmedel, framställda av fisk som i dag inte används eller används i liten skala, och målet är att utveckla livsmedelsprodukter av underutnyttjade fiskarter, bifångster och biprodukter från ordinarie produktion.

Jordbruksverket säger ja till ansökan som motsvarar 50 procent, eller högst 1 036 914 kronor.

Stödet avser investeringar i köttseparator, hackmaskin och hamburgermaskin, inköp av tjänst för validering av resultat samt personalkostnader.

Maskininvesteringarna (1 618 315 kronor) utgör största delen i satsningen som omfattar totalt 2 073 829  kronor, övrigt är vetenskapliga analyser (237 000 kronor) utgifter för personal (182 857 kronor) och indirekta kostnader (35 657 kronor).

I beslutet står att med ovan nämnda maskiner ska en lämplig råvara utvecklas, råvaran ska formas till lämplig smet som ska optimeras till stekfärdiga produkter och vidare står det att den vetenskapliga valideringen av produkterna utförs av professor Jana Pickova vid Institutionen för molekylära vetenskaper (SLU).

Stödet från havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska havs- och fiskerifonden.

Vi har sökt Teija Aho, vd vid Guldhaven Pelagiska AB, tyvärr utan att lyckas nå henne.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!