Jukkasföräldrar: "Bygg ut skolan"

Jukkasjärvi växer och barnantalet ökar, men Kiruna kommun har planer på att minska skolan och flytta mellanstadiet till Kiruna.

Jukkasjärvi skola ska enligt ett inriktningsbeslut från kultur- och utbildningsnämnden blir en F-3 skola, mellanstadiet ska flyttas till Kiruna.

Jukkasjärvi skola ska enligt ett inriktningsbeslut från kultur- och utbildningsnämnden blir en F-3 skola, mellanstadiet ska flyttas till Kiruna.

Foto: Anna Broberg

Jukkasjärvi2020-01-15 18:50

Kultur- och utbildningsförvaltningen och nämnden arbetar just nu med ett förslag om ny skolstruktur. Det skulle bland annat innebära att mellanstadiet skulle flytta från Jukkasjärvi skola till Triangelskolan, något som föräldranätverket Jukkasrådet är emot. 
– Vi vill att de ska bygga ut skolan och att mellanstadiet får vara kvar. Vi ser inget annat rimligt, det är bara att titta på byn som växer, inte går det att dra ner på skolan, säger Mariana Eld, ordförande Jukkasrådet. 
Att börja skjutsa in barn en mil till Kiruna är inget bra alternativ enligt henne. 
– Det känns såklart inte bra. De får mycket längre skoldagar än övriga barn. Och med tanke på miljön, är det vettigt att skjutsa runt barn? När det finns möjligheter att satsa på en stor skola här.

Under tisdagen ordnade Jukkasrådet ett möte. 
– Vi fick en hel del synpunkter från dem och det tar vi med oss tittar på om vi behöver göra några förändringar, säger Annica Henelund (C), ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.  
Att skolan är för liten har varit känt sedan länge och det har gjorts en förprojektering för att bygga ut, men den har varit på vift i kommunen. 
– Vi får ta nya tag och titta på vad som behöver göras och vad det skulle kosta. Man behöver göra ett omtag, med utgångspunkt från det som redan är gjort, man behöver titta på vad som är det akuta behovet, finns det andra alternativ och så vidare. 
Enligt Annica Henelund handlar det också om behörighet. 
– Har vi tillräckligt med personal i Jukkas som har rätt behörigheter, vilka årskurser klarar vi att bemanna, där får rektorn också vara med och ha synpunkter såklart. 

Kommunalrådet Gunnar Selberg (C) håller med föräldrarna om att det vore rätt väg att bygga ut skolan. 
– Vi skulle ju inte ta fram villatomter och öppna upp förutsättningar för att fler barnfamiljer ska kunna flytta dit om vi inte tyckte att de ska ha en skola. Man borde i så fall gå åt andra hållet att utveckla skolan istället för att krympa den, säger han.  
Gunnar Selberg menar att nämnden har mer detaljkännedom i frågan, ändå vill han lyfta ärendet i kommunstyrelsen.    
– Man kan tycka att det är ett så pass principiellt viktigt beslut att det vi inte kan låta bara nämnden ta beslutet, utan här måste vi ta ett gemensamt ansvar hela kommunledningen. 
Ett slutgiltigt beslut om skolstrukturen ska fattas i februari. 

Under tisdagen ordnade Jukkasrådet ett möte i Jukkasjärvi med kommunalrådet, skolchefen och ordförande och vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.
Under tisdagen ordnade Jukkasrådet ett möte i Jukkasjärvi med kommunalrådet, skolchefen och ordförande och vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!