– Det här är helt oacceptabelt. Jag är så förbannad och förtvivlad så jag tror jag smäller av, säger han.

Han fick beskedet vid ett möte i slutet av förra veckan, som han inte ens var inbjuden till.

– Mötet var bara för markägare men jag fick ett tips av en vän... Samtidigt som staten skickar signaler om att man tycker att ekoturismen är så viktig sker det här utan att besöksnäringen får en möjlighet att påverka. Det är inte klokt.

Artikelbild

UTÖKAT OMRÅDE. Det övre området innanför de gröna linjerna är det utökade området. Karta: Länsstyrelsen

Markägarna hade bjudits in av Försvarets materielverk. För informationen stod bland andra Mats Hakkarainen, chef för FMV Vidsel test range.

Den före detta raketbasen har redan ett tillstånd för verksamhet i Udtja skjutfält, ett 210 kvadratkilometer stort område sydväst om Jokkmokk. Sedan 1997 har man av och till haft tillstånd för ett utökat område i nordväst som är ungefär lika stort som skjutfältet.

Det sträcker sig från Pärlälvsområdet och Karatssjön nästan till Kvikkjokk.

– Det är ett obrutet lågfjälls- och skogsområde av vildmarkskaraktär. Det är ett helt unikt område för besöksnäringen. Du hittar inget liknande om du inte åker 200 mil österut till Ryssland, säger Matti Holmgren, som säljer och guidar exklusiva slädhundsturer och kanotturer.

Artikelbild

| VAPEN TILL JAS? NSD har tidigare skrivit om att nya kryssningsrobotar till Jas-plan kan komma att testas vid Vidsels anläggning.

En verksamhet som ökar, med kundunderlag från hela världen.

Nu har Vidsel beviljats tillstånd av länsstyrelsen i tre olika perioder som i stort sett blockerar hela vårvintern och halva sommaren för turismföretagen.

Perioderna är 2/2–1/3, 9/3–1/4 och 13/4–5/7. Under den här tiden, som alltså täcker in Jokkmokks vintermarknad, får Vidsel stänga av maximalt 25 dagar och maximalt fem dagar i svit.

Problemet för turismföretagarna är att man i förväg inte får veta vilka dagar som vapentesterna sker.

– Jag måste se hela perioden som avlyst. Mina gäster åker långt och bokar långt i förväg. Vinter- och vårvinterturer bokas på sommaren. Sommarturer bokas på vintern. Jag har fyra olika gäster som jag måste boka av nu eftersom jag inte kan garantera att området är öppet. Jag förlorar 90 000 kronor på ett bräde bara där.

Fler turismföretag är verksamma i området. Matti Holmgren nämner OutdoorLapland, Samelandsresor och Årrenjarkafjällby.

– Lägg till att det finns bofasta personer i området och att Tuorpon sameby bedriver rennäring där. Jag kräver att man ska ta hänsyn till alla näringar och lösa det här problemet. Vi måste få besked minst ett år i förväg vilka perioder som det ska flygas och skjutas.