Jätteaffären: Skog för över 200 miljoner skyddas

Elva skogsområden med höga naturvärden skyddas i Jokkmokks kommun. Värdet på affären är över 200 miljoner kronor.

6 november 2018 09:56

Totalt handlar det om 10 000 hektar skog i närheten av bland andra Pärlälvens naturreservat och Muddus nationalpark.

Områdena har varit föremål för reservatsbildning ett längre tag. Förhandlingarna har förts mellan Jokkmokks allmänning, länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

– Det har varit intensiva förhandlingar i 2,5 år. Vi stod långt ifrån varandra till en början, men kompromissvilja och sökande efter alternativa lösningar har gjort att vi nu nått en överenskommelse som jag är övertygad om att alla parter känner sig nöjda med, säger Christian Rimpi, skogsförvaltare på Jokkmokks allmänning.

Han har under en längre tid varit starkt kritisk till hur planerade reservatsbildningar drabbat skogsägare i Jokkmokk hårt.

– Därför känns den här överenskommelsen väldigt bra. Det gick att justera en del gränser där det finns områden av produktionsskog.

Bland annat har den södra delen av Karatj-Råvåive lyfts ut ur reservatsplanen, ett område på 6 000 hektar. Där ska i stället en ekoparkslösning tas fram.

– Det är värdefullt för oss att kunna ha kvar ett ägande och brukande ovanför gränsen för fjällnära skog, säger Rimpi.

En ekopark innebär att viss avverkning i området kommer tillåtas.

– Förhandlingarna om det här området fortsätter. Vi ska ta fram en skötselplan där man slår fast vilka uttag det kan bli tal om, säger Per-Anders Jonsson, enhetschef på länsstyrelsen.

Affären ska godkännas av regeringen innan den vinner laga kraft, men det är en ren formalitet. För Jokkmokks allmänning innebär det rent tekniskt att man får 205 miljoner i ersättning av Naturvårdsverket för sin skog. Sedan köper allmänningen skog av Sveaskog för 217 miljoner, i huvudsak i området norr om Stora Lule älv, mellan Murjek och Messaure.

– Vi får lägga emellan ett antal miljoner men det är okej. Det känns bra att det gick att lägga in detta i Sveaskogs avyttringsprogram så att vi kunde hitta en lösning. Skogen är av lägre medelålder och det är skog som vi har brist på, säger Christian Rimpi.

Länsstyrelsen inleder nu arbetet med att bilda naturreservaten. Det innebär bland annat samråd med berörda samebyar.

– Vi gläds åt att dessa värdefulla områden nu kommer att bevaras för framtiden, säger Per-Anders Jonsson.

– Dessa skogar i Jokkmokk är några av de mest värdefulla i landet och kommer att komplettera befintliga skyddade områden på ett bra sätt, säger Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverket.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonny Vikström