Ingen rabatt för stök i Kulturhuset

Tre miljoner för att renovera den ”gamla” bassängen på badhuset och 50 miljoner kronor till en ny gymnasieskola beslutades under måndagens fullmäktige.

10 juni 2019 19:50

Det gick fort under det tre timmar långa (korta) fullmäktigemötet under måndagen trots 24 punkter.

Kommunfullmäktige beslutade om en ny sarg till Raketskolan, nya föreskrifter för avfall och en parkeringsyta samt ett område för en återvinningsstation i Abisko.

Norrbottens Media har tidigare skrivit om taxorna om att hyra det nya Kulturhuset vilket nu har antagits av fullmäktige. Kommunalrådet Gunnar Selberg säger att anledningen till att frågan kommer upp nu är för att man ska kunna börja sälja in Kulturhuset.

– En större kongress bokas in två år innan den sker. Finns det intressenter måste vi ha ett pris redan nu, säger Selberg.

Han är kritisk till kommunkontorets förslag att rabattera hyran under tiden nya centrum är ett byggnadsområde, och yrkade bifall till förslaget om taxor men att ”ursäkta oredan priset” tas bort.

– Jag ser ingen anledning till att det ska rabatteras. Huset kommer att vara helt färdigt. Flera kvarter kommer att vara klara och många kommer hit bara för att se stadsomvandlingen, säger Selberg.

Fullmäktige beslutade om taxorna och enligt Selbergs förslag om att inte ha nedsatt hyra de första åren.

Fullmäktige beslutade även att ge Tekniska Verken uppdraget att städa upp vid den gamla soptippen i Keinovuopio efter ett påbud från miljö- och byggnadsnämnden. Platsen har använts som dumpningsplats av fordon, vitvaror, slaktavfall och möbler bland annat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Huhtaniska