Indiske klimattoppen: "Gruvorna kommer undan för billigt"

Världsnaturfondens internationella ordförande Pavan Sukhdev tycker att det är för billigt för gruvföretagen i Sverige. Han efterlyser en bättre politik som tar vara på de svenska naturtillgångarna. "Jag är orolig för att det svenska folket inte får tillbaka det mineralerna är värda egentligen."

11 juni 2019 22:50

Den indiska finansmannen Pavan Sukhdev lämnande toppjobbet på Deutsche Bank för att räkna ut kostnaden för människans påverkan på naturen. För ett par år sedan utnämndes han till Världsnaturfondens internationella ordförande. I tisdags landade Sukhdev i Norrbotten för en konferens om hållbara innovationer som har sitt ursprung i skogen i Piteå.

– Jag ska bland annat prata om hur man ska sätta rätt värdering på naturtillgångar.

Sukhdev ledde fram till 2010 FN-projektet TEEB som jobbade med att synliggöra det monetära värdet av naturens ekosystemtjänster och biologiska mångfald. Hans syn på den svenska gruvpolitiken kan av en del upplevas som kontroversiell.

– Det är för billigt att starta och driva en gruva i Sverige, säger Pavan Sukhdev.

Sukhdev tycker att svenskarnas syn på klimaten inte genomsyrar politiken.

– Min syn av svensken är att den är medveten och bryr sig om naturtillgångarna. Men det syns inte i den svenska politiken. Sverige är tyvärr inte bättre än något annat land i Europa på det området.

Den indiska klimattoppen tycker att staten ska kräva mer av bolagen. Han vill att bolagen ska redovisa sina avtryck på klimatet tydligare. Bättre belöningar för bolag som anstränger sig för klimatet efterlyser han även.

– Idag får företag som jobbar för klimatet med restaurering av skog till exempel, inte nog stor belöning. Det uppmuntras inte tillräckligt. Jag tror att staten bli bättre på det.

Ett exempel på en bättre klimatpolitik är den norska beskattningen på olja tycker Suhkdev. Han tycker att Sverige bör tillämpa det norska systemet på de svenska mineralerna.

– Jag är orolig för att det svenska folket inte får tillbaka det mineralerna är värda egentligen. Gruvbolagen kommer undan för billigt, säger Pavan Sukhdev.

Sukhdev tror att det humana kapitalet är Sveriges framtid. Gruvindustrin är en del av historien tycker han.

– Gruvbolagen får gråta om de vill, men om man tittar på patenten och idéerna som kommer från Sverige är det tydligt att det är där framtiden finns. Gruvindustrin kommer att finnas kvar. Men det är viktigt att se till att svenskarna får betalat för naturtillgångarna som de ger upp till gruvbolagen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jesper Nilsson