IF Metall visar vägen

19 augusti 2019 23:00

IF Metall (och den historiska föregångaren Metallindustriarbetareförbundet) har en stolt historia.

Många gånger har förbundets idéer blivit verklighet och gjort nytta för Sverige.

• Under 1970-talet drev det på för en omstrukturering av svensk stålindustri och bildandet av den nya ståljätten SSAB. Det var en smärtsam omställning, men den innebar att svensk stålindustri överlevde och tog sig igenom krisåren.

• År 1997 gick Metall i spetsen för det historiska Industriavtalet som skapade en ny norm för lönerörelserna, det så kallade ”märket”, och gjorde att Sverige fick stabilitet i lönebildningen.

• Inför valet 2014 presenterade IF Metalls kongress i Stockholm tio krav för en nyindustrialisering av Sverige. Efter valet tog den nya S-ledda regeringen fram programmet ”Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige”, helt i linje med kravet från fackförbundet.

Exemplen säger en del om vilken roll som fackföreningsrörelsen har för svenskt samhälls- och näringsliv.

Kloka fackliga företrädare driver på och medverkar till att utveckla jobb, tillväxt, företagsamhet, ny teknik och innovationer i Sverige.

IF Metall hör till dem som vet att medlemmarnas jobb och löner hänger på Sveriges förmåga att hävda sig i den internationella konkurrensen.

Nuvarande förbundsordföranden Marie Nilsson och övriga ledamöter i dagens förbundsledning skiljer sig inte från sina historiska företrädare. De arbetar vidare i samma konstruktiva och framtidsinriktade anda.

I den nya rapporten ”Svensk industri för klimatet” pekar IF Metall ut vägar för att kunna nå en klimatneutral industri.

Bland annat understryker förbundet vikten av att säkra klimatvänlig el.

”Fossilfri el är central för att lyckas med klimatutmaningen. Elen måste vara leveranssäker och ha ett konkurrenskraftigt pris. Nu behövs en plan för hur nätkapaciteten och effekten ska byggas ut. Industrins behov av el måste tillgodoses, och hela landet ska ha säker tillgång till el”, framhåller det.

Vidare trycker IF Metall på biobränslenas roll i klimatomställningen, icke minst för flyget.

”Många prognoser säger att efterfrågan på biobränsle minst kommer att dubblas. Sverige har goda förutsättningar att bygga ut produktionen. Då krävs insatser som främjar investeringar och stärker biobränslets konkurrenskraft mot fossila bränslen”, skriver fackförbundet.

I rapporten märks även krav på att effektivisera tillståndsprocesserna för industrin i Sverige, för att motverka att produktionen flyttar till länder med sämre miljökrav, och att stärka Industriklivet (regeringens satsning för att understödja den gröna omställningen i industrin).

Det är idéer som borde tilltala såväl den rödgröna regeringen som samarbetspartierna L och C.

IF Metall visar att högt ställda ambitioner för klimat- och miljöpolitiken går att förena med en utveckling av jobb, industri, välfärd och innovationer.

”Svensk industri för klimatet” är ett tillväxt- och framtidsprogram i ordets bästa bemärkelse.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olov Abrahamsson