Högsta hönsets sista övning

Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg gjorde sitt sista förbandsbesök i helgen när han var med på övningen utanför Kalix. Nu hoppas han att efterträdaren får ännu bättre politisk uppbackning.

19 augusti 2018 11:00

"Nu när du slutar så vågar du prata lite politik". Roland Ekenberg skrockar åt påståendet, men har ändå en del att säga om försvarspolitiken tre veckor innan valet.

– Hela samhället, med totalförsvaret, har en rejäl resa att göra när det gäller att bygga upp ett nationellt försvar och det kommer att kräva mycket arbete. Hastigheten i dag är alldeles för låg. Färdriktningen är väl utstakad nu, men man får öka hastigheten på den, säger Ekenberg.

Ekenberg har varit rikshemvärnschef i 13 år och har fått se hur betydelsen av hemvärnet har ökat för det svenska försvaret.

– Det har ökat dramatiskt. I dag är i stort sett varannan soldat hemvärnssoldat, så betydelsen är obetalbar. Det finns ett stort värde i att ha militär personal över hela landet och där kommer hemvärnet in på ett väldigt tydligt sätt.

När Ekenberg var med på sin förmodligen sista övning, i Kalix, besökte han ett starkt fäste för hemvärnet. Men även om Norrbotten har många hemvärnssoldater så är rekryteringen en av de stora utmaningarna som väntar hans efterträdare, Stefan Sandborg. Speciellt just här uppe.

– Vi har över 22 000 duktiga, välutbildade soldater med bra utrustning. Men i måste alltid fundera på rekryteringen, inte minst här uppe med tanke på hur demografin ser ut här, säger Roland Ekenberg.

Ekenberg lämnar sin post om ett par veckor och då tar Stefan Sandborg över.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!