Höga gifthalter i Kirunafisk

Max tre portioner fisk i veckan för barn om den fiskats i Tuollujärvi, Tuollujok och Pahtajoki. I de tre sjöarna i Kiruna kommun finns halter av den giftiga ämnesgrupperna PFOS/PFAS.

7 mars 2018 21:28

Miljö- och byggförvaltningen föreslår att man inte ger fler än tre portioner fisk i veckan till barn under 12 år om den fiskats i områden som ansluter till Tulluojärvi, Tuolluojoki och Pahtajoki.

Bakgrunden är att Kiruna Airport utrett förekomst och spridning av poly- och perfluorerade alkylsubstanser(PFAS/PFOS) i deras område, eftersom ämnena förekommer i bland annat brandskum som använts på flygplatsen. Som ett led i undersökningen har man gjort provtagningar av öring och lake. halterna mäts i mikrogram där fisk från Tuolluojärvi uppvisat 13 mikrogram, Tuollujoki 44 mikrogram och Pahtajoki 110 mikrogram per kilo.

De halterna överstiger Livsmedelsverkets gränsvärde, myndigheten rekommenderar att barn i 12 års ålder inte äter fler än tre portioner fisk i veckan om halterna överstiger 100 mikrogram per kilo. För åttaåringar gäller två portioner i veckan och för barn under fyra år endast en portion i veckan. En portion består av 150 gram fisk.

Ska man som förälder vara orolig?

– Nja, man ska vara en ganska flitig fiskare i de här vattnen för att få upp så mycket fisk, säger miljöchefen Anders Fjällborg.

Därmed är det inte lätt att få i sig skadliga halter av ämnen, men forskning pågår och exakt vilka negativa hälsoeffekter som ämnesgruppen kan ha är inte helt utredda. Utrett är inte heller i vilken omfattning som PFOS/PFAS finns i sjöarna i Kiruna kommun.

– Därför begär vi också att få fortsätta att utreda saken, vilket kan bli ganska omfattande. Ska vi gå vidare nu blir det mycket att göra och vi behöver se vad vi har för läckage från tippen till exempel, säger Anders Fjällborg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Thomas Lövgren