Det hade hunnit bli eftermiddag innan ärende nummer 21 kom upp på ärendelistan. Och det vållade heta diskussioner och långa debatter om bland annat den framtida driften. Men flera politiker uttryckte sin glädje över köpet av "Gällivares pärla" som flera kallade Dundret.

– Nu gäller det oss för att ta tillvara på den här möjligheten att öka tillgängligheten för våra medborgare, säger kommunalrådet Jeanette Wäppling, Vänsterpartiet.

Peter Aasa, som bland annat driver Quality hotell Lapland, köpte Dundret 2017. Affären föregicks av dåvarande ägaren Dundret Sweden AB:s konkurs i februari 2017.

Nu är det dags för en ny ägare – igen. Det innebär att framtiden för Gällivares skidgymnasium ser ljus ut. Kommunchef Mats Pettersson säger att Riksidrottsförbundets råd varit eniga att ge Gällivare förlängd status som riksidrottsgymnasium.

– De hade möte under söndagen. Risken hade varit stor om vi inte undertecknat avsiktsförklaringen i fredags att beskedet blivit ett annat, säger Mats Pettersson.

Kommunen vill också se över möjligheterna till samordning med bland annat Hellnerstadion.

Sverigedemokraternas Paula Palmqvist efterfrågade kostnaderna för att drifta anläggningen.

– Dundret är jätteviktigt för hela Gällivare men jag känner att jag vill ha svar om driften, säger hon.

Kommunchefen menade att det finns en god möjlighet att få lönsamhet för Dundret, dels för turistverksamheten men också för de boendemoduler som ingår i köpet.

Bror Wennström, Malmfältens väl, säger att Peter Aasa köpte hela anläggningen – inklusive Björnfällan och Boda borg – för 45 miljoner kronor.

– 100 procents ökning på ett par år, det är inte dåligt. Jag är less på alla lycksökare som kommer hit. Hur den nya organisationen ser ut hänger på om jag yrkar avslag åt hela skiten, säger Bror Wennström som föreslår att anläggningen driftas av kommunen tillsammans med Malmbergets Aif och Gällivare SK.

– Vi kommer att ta fram en långsiktig affärsplan för Dundret och för att säkerställa tillgängligheten, säger Jeanette Wäppling.

Fredrik Olovsson, Malmfältens väl, efterfrågade vem som har ansvar vid eventuella miljöskador.

– Den som åsamkat skador har fortfarande ett ansvar, säger Mats Pettersson och säger att kommunen säkerställt att det finns en moderbolagsborgen gällande kostnader för föroreningsskador.

Moderaterna reserverade sig till förmån för eget förslag.

– Multiaktivitetshuset, friidrottsarenan och ishallen är högst prioriterade, de är ersättningar för Malmberget. Men anläggningen har mer eller mindre använts som utpressning och jag är ledsen över att vi inte kunnat samverka. Men nu har det kommit till det här för att kommunen ska kunna säkerställa tillgången till backarna, säger Lars Alriksson, Moderaterna.

Partiet yrkar att kommunen genomför köpet av Dundret i enlighet med avsiktsförklaringen men avbryter arbetet med det arktiska badet vid Vassara älv. Moderaterna menar att kommunen inte klarar av kostnaderna för både Dundret och det arktiska badet.

– Det finns inget beslut om något arktiskt bad eller ärende om det så det går inte att ställa ett ultimatum om det. Det finns en utredning men inget annat, säger Jeanette Wäppling.

Ordförande Lena Lindberg plockade bort att-satsen om det arktiska badet i enlighet med kommunallagen, något som Lars Alriksson opponerade sig emot.

– Jag förstår att ni inte vill se helheten, hur ska ni annars genomföra ett 82-punktsprogram. Vi tror inte vi klarar av fler satsningar, som det arktiska badet. Vi yrkar bifall till badet under förutsättning att man inte bygger det arktiska badet, säger Lars Alriksson.

– Skriv en protokollsanteckningen om du vill att ditt tyckande ska synas. Så sa du till mig under förra mandatperioden, säger Birgitta Larsson, Socialdemokraterna.

Köpet innebär bland annat uppställningsplatser för husvagnar, boendemoduler, fjällstuga och liftsystem och prislappen ligger på 90 miljoner kronor. Övertagandet sker 3 juni.