Hela Sverige ska försvaras

9 juli 2018 05:00

Den 18 oktober 2012 twittrade Cecilia Widengren (M), ordförande i försvarsberedningen 2012-2014, om ”Ryssland som drar sig österut” och att ”Europa är säkrare än på länge”.

Denna naiva bild av Ryssland var bakgrunden till att Moderaterna vägrade att göra en blocköverskridande uppgörelse om försvaret våren 2014.

Säkerhets- och försvarspolitiken kändes inte så viktig för M valåret 2014.

Det var mer angeläget att kunna gå till val med ett nytt jobbskatteavdrag än att stärka försvaret.

Direkt efter valet 2014 stakade emellertid nye försvarsministern Peter Hultqvist (S) ut en ny kurs.

I en SVT-intervju 12 oktober 2014 talade han om att ”säkerhetsläget försämrats på Östersjön”.

”Vi har ett mer närgånget beteende och en ökad aktivitet från Rysslands sida, de har en helt annan övningsverksamhet än för fem-tio år sedan”, sa han till SVT.

Sakta men säkert har Hultqvist även medverkat till att rusta upp den svenska försvarsförmågan. Bra är också att han gjort det i samförstånd med andra politiska partier.

Redan 17 april 2015 enades den nya regeringen och delar av alliansen om ett rejält tillskott för försvaret. Det handlade bland annat om starkare militär närvaro på Gotland och förstärkt ubåtsjaktsförmåga.

Vidare har Hultqvist gått i spetsen för att återinföra värnplikten, utöka övningsverksamheten, utveckla fler militära samarbeten med omvärlden och förverkliga värdlandsavtalet med Nato.

Runtom i landet märks nu effekterna av den nya politiken. Rekryteringsmyndighetens siffror ger besked om antalet inskrivna ungdomar 5 juli. Några exempel:

- 429 vid I 19 och A 9 i Boden.

- 135 vid jägarbataljonen i Arvidsjaur.

- 98 vid Norrbottens Flygflottilj i Luleå.

- 186 vid ambifieförbandet, Hårsfjärden.

- 173 vid Ing 2 i Eksjö.

- 63 vid Blekinge flygflottilj.

- 178 vid sjöstridsskolan i Karlskrona.

- Totalt i riket uppgår siffran till 3374 personer..

Försvarsmakten ska självfallet inte användas för att bedriva regionalpolitik. Men det är en positiv bieffekt att den nya försvarspolitiken medverkar till att skapa utbildningsplatser, jobb och ökad ekonomisk aktivitet i ett antal mindre kommuner i vårt avlånga land.

Tag bara P18 på Gotland. Regementet med stridsgruppen ska omfatta cirka 350 personer.

Alla kommer visserligen inte att finnas permanent på ön. Omkring 150 är fast anställda och resten tillfälligt anställda eller värnpliktiga. Men det handlar om en mycket stor etablering för Gotland, som kommer att ge kringeffekter för handel, transporter, service och andra lokala näringar.

Rimligtvis bidrar även denna ökade militära närvaro i Norrbotten, Småland, Gotland och andra delar av landet till att ge försvaret av Sverige en starkare folkligare förankring.

Fler människor och regioner blir engagerade i försvarsmakten. Det borde ha betydelse för både försvarsviljan och försvarsförmågan vid eventuella kriser och konflikter.

Försvaret måste kännas och uppfattas som en angelägenhet för hela folket. Det får aldrig betraktas som generalernas privatbutik.

Peter Hultqvist är inne på helt rätt väg.

Han förtjänar definitivt fortsatt förtroende i höstens val.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olov Abrahamsson