Här byggs lägenheter för äldre i Kalix

Fler nya lägenheter är på gång i Kalix. Njutbo heter satsningen som riktar sig till äldre människor.

18 oktober 2017 20:38

Det är Kalix kommun och SBO (Statens bostadsomvandling AB) som står bakom Njutbo.

Kalix kommun står bakom ombyggnationen för SBOs räkning.

Då bygget är klart blockförhyr Kalix kommun i 5, 10, 15 eller 25 år.

Idén är att bygga om en skolbyggnad på Furuhedsskolans (gymnasiets) område till 15 lägenheter (tvårummare) och samlingslokal för äldre människor.

– Det här är mycket mer än bara bygga bostäder, här handlar det också om verksamhetens innehåll, säger Maria Henriksson, kommundirektör.

Socialnämnden har fått information i frågan och Lennarth Nyman (S) påminner om att det finns andra möjligheter i Sjöbovillan (Nyborg) som är ett boende för ensamkommande asylsökande barn:

– Det går att bygga om där och där kan vi få tillgång till tio till tolv ettor med gemensamt kök. Det är en vinna-vinna-situation eftersom många människor är ensamma och vi får nyttja boendet.

Maria Henriksson säger att det är dyra ombyggnationer som krävs för en sådan satsning och att överskott från Migrationen inte kan användas till sådana saker.

– Det handlar om huruvida vi ska göra oss av med HVB-hem eller inte och ska vi ha HVB-hem så ska vi inte göra oss av med dem vi har, säger Maria Henriksson.

Lennarth Nyman säger att det är en god idé att utreda hur boendena för ensamkommande, om den verksamheten tar slut, kan nyttjas innan annan satsning sker.

– Jag tycker att du bygger hinder, säger Lennarth Nyman med adress Maria Henriksson.

– Säg inte att jag bygger hinder, jag jobbar för att hitta de bästa lösningarna. Ni kan ta beslutet att ni vill ha det utrett vad det skulle kosta att bygga om HVB-hemmen, säger Maria Henriksson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Nilsson