När LKAB i fredags gick ut med information om att malmkroppen under Kiirunavaara inte ser ut som både allmänheten och bolaget själva föreställt sig i decennier innebar det en omställning i mångas medvetanden. LKAB säger nu att de kommer att ägna mer tid, energi och resurser åt prospektering, en division av LKAB som återupptogs någon gång under 2010.

– Vi söker nu mineraler som är gruvnära, det vill säga att finna nya mineraler runt våra befintliga malmkroppar har högsta prioritet, säger informationschef Anders Lindberg.

En av de mer kända mineralreserverna (malm är en teknisk term och används av gruvbolaget först när mineralen, helst magnetit, bedöms som brytbar) är Per Geijer-malmerna, där ingår bland annat "Lappmalmen", men även dagbrotten Haukivaara, Nuktus, Henry och Rektorn där LKAB tidigare brutit malm. Under Lars-Eric Aaros tid som verkställande direktör färdigställdes Mertainen för dagbrott men när Jan Moström tillträdde 2016 lades gruvan i malpåse eftersom järnmalmspriserna sjunkit så pass.

Innebär fredagens besked att ni tittar på Mertainen med nya ögon nu?

– På sätt och vis, Mertainen har en mer komplex malmstruktur, med inblanding av gråberg och andra mineral, på samma sätt som Per Geijer-malmerna där vi funnit apatit och sällsynta jordartsmetaller.

Det LKAB måste ha svar på är om de genom en mer avancerad förädlingsprocess kan motivera ett öppnande av Mertainen.

– Vi måste skaffa oss mer kompetens och mycket inom verksamheten kommer att behöva ställas om, säger Lindberg.