Kommunen får saftig nota för arbetsmiljöhärva

Arbetsmiljöverket har nu gett Haparanda kommun ett ultimatum i fallet Klippan: Kom med snabba åtgärder – eller betala 500 000 kronor.

Personalen på äldreboendet Klippan får rätt i arbetsmiljötvisten: Nu måste kommunen snabbt komma med åtgärder eller betala en halv miljon i vite.

Personalen på äldreboendet Klippan får rätt i arbetsmiljötvisten: Nu måste kommunen snabbt komma med åtgärder eller betala en halv miljon i vite.

Foto: Herman Öberg

Haparanda kommun2019-10-22 08:55

Efter de turer som har varit kan man nu säga att personalen på äldreboendet får rätt i den kamp som de har fört mot kommunen. För arbetsmiljöverket förelägger nu kommunen vite av 500 000 kronor. Halvmiljonen ska betalas av Haparanda kommun om man inte har genomfört arbetsmiljöverkets krav på åtgärder innan 31 januari 2020.

Myndigheten bedömer att det finns kvarstående brister i arbetsmiljön vid Klippan som kan leda till att någon blir sjuk eller skadar sig och därför har man fem punkter som man trycker extra på.

Kommunen måste göra en ny undersökning av förhållandet mellan boendets resurser och de krav som ställs på de anställda: Hur stora är riskerna för ohälsa i personalstyrkan?

Precis som skyddsombuden tidigare har krävt vill nu även arbetsmiljöverket att arbetsgivaren ska göra en ordning på vilka arbetsuppgifter som personalen ska prioritera bort om de känner att de inte räcker till.

Schemaläggningens påverkan på personalen måste utredas.

En utomstående resurs ska finnas med vid utredningarna.

Och sista kravet är att personalen, med skyddsombud, ska få möjlighet att medverka i utredningarna som görs.

Äldreboendet Klippans skyddsombud var de som agerade och gjorde en anmälan när undersköterskorna slog larm om deras arbetsförhållanden. Det var schemaomläggningen som var droppen för delar av personalen som redan innan det hade känt att de knappt räckte till.

Socialchefen Marjo Koivumaa meddelar att arbetsgivaren redan jobbar med att ta tag i bristerna som arbetsmiljöverket har pekat ut.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!