Kommundirektören polisanmäld för flextiden

Kommundirektörens fria tyglar med att reglera sin arbetstid har kritiserats, men accepterats. Nu har en polisanmälan lämnats in för att få en rättslig prövning.

Haparanda kommun 8 oktober 2019 20:28

Anmälaren menar att Lena Ekh har gjort sig skyldig till brotten trolöshet mot huvudman och grovt svindleri. Detta genom att på ett eget sätt tolka sitt anställningsavtal och hanterat sin reglerade avtalade arbetstid på ett sätt som gynnat henne och gjort medfört ekonomisk skada för kommunen.

"Den förlust av närvaro och tidspillan som frånvaron medfört kan anses som brott mot ovan nämnda brottsrubriceringar med en icke oansenlig ekonomisk vinning för henne och förlust för Haparanda kommun", skriver anmälaren.

 

I slutet av augusti förlängde kommunen avtalet med Lena Ekh och man gjorde det efter att ha tagit upp frågan om hennes arbetstid, det som nu har blivit polisanmält. Socialdemokraterna ansåg att det var ett problem och ville därför att nya avtalet med Ekh skulle ha tydligare riktlinjer om arbetstiden. De anser att hon har haft för fritt tolkningsutrymme med övertidsarbete och längre sammanhållna ledigheter. 

Kommunalrådet Sven Tornberg (C) menar att kommundirektören inte har gjort några fel, utan bara följt avtalet hon har haft med kommunen.

– Annars hade vi inte förlängt hennes anställning. I det nya avtalet har vi förtroendearbetstid vilket innebär att arbetet genomförs och förläggs på det sätt som uppdraget kräver. Det är skrivet in att flextidsavtal inte gäller. Men i det flextidsavtal har varit har hon inte gjort fel, utan alla timmar som hon har varit ledig har hon jobbat för, säger Sven Tornberg.

Norrbottens Media har sökt Lena Ekh för en kommentar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa