Han vill bygga ett "Lilla Holland" i Luleå

Fler och utbyggda skridskotävlingar på isbanan och holländska turister som kan betala för sig.

1 april 2018 06:00

Den här artikeln är ett aprilskämt. Men här kan du läsa om hur fritidschefen Helén Wiklund Wårell öppnar för att utveckla isbanan – på riktigt.

Den nederländske storföretagaren Daan Van Rijk besöker ofta Luleå och då särskilt vintertid. Han har stora planer för att utveckla turismen i och kring Luleå och då särskilt för skridskointresserade kapitalstarka holländare som han själv.

– Jag är visionär och jag slutar aldrig arbeta. När jag är här ser jag hur fantastiskt det skulle kunna bli om man utvecklade det här med skridskoturismen ännu mer.

Daan Van Rijk menar att det borde gå att locka många fler hit från Holland vintertid om det fanns lite mer spektakulära och spännande inslag i både tävlingarna och när det gäller bekvämlighet och utbud.

– Jag är beredd att vara med och finansiera utbyggnaden av de här eventen och skapa fler. Jag har varit i kontakt med kommunen och vi har haft väldigt givande samtal om mina idéer. Jag bedömer att det finns ett stort gensvar från kommunens sida.

Konkret innebär Daan Van Rijks idé så långt att med medel från hans företag och andra medfinansiärer skulle isbanan bland annat både kunna breddas och förlängas, ett tak skulle sättas upp på en del av banan och nedfällbara läktare skulle byggas under Bergnäsbron.

– I samtalen med kommunen har jag fört fram att vi är beredda att både lägga en hel del medel på sommarens renovering av Bergnäsbron och då samtidigt montera dessa läktare när den ändå är avstängd.

Daan Van Rijk menar att han också hoppas kunna få mer inflytande över både isbanan och Bergnäsbron när det gäller till exempel möjligheten att stänga av den under stora tävlingar och sätta upp tillfälliga serveringar och arrangörsfaciliteter uppe på bron medan publik kan sitta med förfriskningar på läktare på både norra och södra sidan beroende på väder och vind. En annan möjlighet är att skapa norrskensskådarkvällar från bron.

– Jag upplever att det inte låter som en omöjlighet när jag har fört detta på tal. Och vintertid kan ju människor ta sig över via isen i alla fall.

Helen Wiklund Wårell, fritidsförvaltningens chef i Luleå kommun, bekräftar att samtal har ägt rum med Daan Van Rijk.

– Men det är ingenting jag kan kommentera i nuläget. Det finns många fantastiska idéer kring hur isbanan och vinterturismen i Luleå kan utvecklas och det här är bara en av dem.

Men det låter ju onekligen lite kontroversiellt att stänga av bron och bygga läktare på Bergnäsbron med pengar från ett utländskt företag?

– Ja, det är inte så vi normalt jobbar förstås, men vi säger aldrig automatiskt nej till intressanta idéer utan att undersöka möjligheterna först. Men då pratar jag förstås generellt. Just dessa förslag som Daan Van Rijk har presenterat för oss kan jag som sagt inte kommentera alls i nuläget.

Daan van Rijk besöker återigen Luleå om ett par veckor.

– Då hoppas jag kunna ta det här till nästa steg, att börja skapa ett "Lilla Holland" i Luleå. Jag och min projektgrupp har flera inbokade möten.

Daan Van Rijks förslag

Ett transparent tak byggs över 320 meter av banan, från Södra hamn och i riktning mot bron. Under taket finns utrymme för företag att hyra exponeringsyta och för försäljning.

Läktaren under Bergnäsbron skulle byggas i en typ av solfjäderskonstruktion, med en fast del som monteras och fälls ned horisontellt under brons båda sidor med två "vingar" som kan vecklas ut på vardera sida om dessa. Det ska finnas plats för upp till 1.500 personer beroende på om alla delar av läktarna expanderas.

Uppe på bron, som stängs av under tävlingarna, sätts mobila enheter upp - exempelvis foodtrucks, barer och så kallade märkesbutiker.

Det ska också erbjudas uthyrning och "skridskoskola" med handledning av professionella åkare från Nederländerna.

Entréavgift tas ut för att beträda bron vid dessa event.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!