Ryding anser att det kommunala bolaget Bodens Energi nonchalerar gällande nivåer för vattendomen från 1971 som fortfarande gäller.Domen reglerar nivån för Bodensjöarna.

– Det är uselt skött och något man kunnat förhindra från kommunens och Beabs sida. Därför polisanmäler jag miljöbrottet.

Det är andra gången hans tomt helt dränkts i vatten.Förra gången var 2008 när Bodens kommuns översvämningsrekord slogs. Han har bjudit in Boden energis vd Hans Stålnacke till sin tomt och bett honom ta med sig stövlar.

Artikelbild

| Micael Rydings familj har haft tomten sedan 1955. " Vår familj hade tidigare ett hus här. Numera finns en stuga, men vill man bygga ett hus här finns ett godkänt bygglov".

– Jag kontaktade Stålnacke via mejl redan 7 maj och beskrev situationen, Jag vädjade till honom att släppa ut vattnet. Nivån låg då på 8 meter, säger Micael Ryding.

Han blev istället uppringd av Beabpersonal dagen efter som bedyrade att man släpper för fullt och han inte behövde bekymra sig för vattennivån.

– Det stämde inte för jag hade redan kontrollerat det på tisdag förmiddag. Jag fick då svaret efter konfrontation " att man kunde släppa mer". Håller man inne vårfloderna systematiskt så tjänar man pengar,säger Micael Ryding.

Han har själv jobbat åt Bodens kommun på 70-talet och varit med och reglerat vattenivåerna i Bodensjöarna.

– Så jag har en bra kunskap hur det fungerar. När det gäller årets vårflod 2018 så tappade man ut sjösystemet i tid. Men man stängde avrinningen för att köra turbinen då snösmältningen drog igång. Gör man det så är det ytterst känsligt då vattennivån inte kan regleras av turbinen. Det stiger betydligt snabbare vid vårflod än turbinen förbrukar vid full effekt.

Ryding anser att det gjorde att vattennivåerna passerade vattendomens gränsvärden snabbt.

– Bodens sjösystem är reglerat. Det betyder att man måste ha framförhållning då vårfloden kommer. Släpper man ut vattnet enligt vattendomen så blir det inga översvämningar.

Så fort man öppnade katastrofluckan så avtog stigningen sakta men effekten tills vattnet sjunker tar ungefär 24 timmar.

– Det här är inget ovanligt.Det var likadant på sjuttiotalet .När vi närmade oss gränsvärdet 7,30 m över havet enligt vattendomen så drogs katastrofluckan om det behövdes vid varje vårflod fram till 2008.

Det katastrofåret låg ansvaret på Bodens energi och även nu.

Rydings stuga riskerar nu att ruttna upp. Marken är vattensjuk och plintarna som stugan står på har tryckts ned i marken.

– Finns det en vattendom ska man följa lagen och ta ansvar för vad man ställer till med om man bryter mot den.