Han åtalsanmäls för miljöbrott

Svalget Återvinning AB som drivs av företagaren Sture Nordmark har anmälts för misstanke om miljöbrott och otillåten miljöverksamhet. Skälet är att anläggningen förvarat miljöfarligt avfall som asbest och uttjänta fordon.

20 mars 2019 10:30

– Vi gör årliga tillsyner på våra miljöfarliga verksamheter som kan vara anmälda och oanmälda. Ibland gör vi också uppföljande inspektioner om vi ser brister och det gäller inte bara enbart Svalget, utan alla våra tillsynsobjekt, säger Malin Svensson, miljöinspektör.

Inspektionen den 28 november förra året på Nordmarks anläggning Svalget var oanmäld. Då kontrollerade Svensson och arbetskamraten Ann-Marie Alakangas vad som fanns inne på anläggningen Svalget Återvinning mot vad han har tillstånd för. Det togs också en del bilder som dokumentation vid inspektionen.Det är första gången som Svalget åtalsanmäls även om det varit olika förelägganden genom åren.

– Vi är skyldiga att göra en åtalsanmälan när vi misstänker miljöbrott och lämna det för vidare utredning hos polisen och åklagare.Nordmark har hanterat avfall som asbest och uttjänta fordon som kan orsaka föroreningar som är skadliga för människors hälsa och miljö. Båda saknar han också tillstånd för att ha på anläggningen, säger Svensson.

När inspektörerna kontaktade Nordmark dagen efter inspektionen har han enligt tjänsteanteckningarna sagt att asbestplattorna bara varit på hans anläggning under två veckor. Nordmark säger också att de tagit bort träet som plattorna satt fast på och sedan sorterat bort det eftersom det är onödigt att deponera träavfall i deponi för asbest på Brändkläppen.

– Nordmark undrar också varför miljö- och byggnämnden påtalar att det är fel att de har asbest på anläggningen under två veckors tid när plattorna har legat på förskolans tak under 40 års tid. Vi förklarar då att det är asbestdammet som är miljö- och hälsofarligt, inte när plattor ligger hela på ett tak. Enligt honom skulle plattorna då köras till Brändkläppen för deponering, säger Malin Svensson.

Det fanns också tyngre uttjänta fordon, en cistern som använts till asfaltsbeläggning, lastbilshytter, flak, släpvagnar.

– Vi har inte fått någon förklaring varför de står där. Uttjänta fordon fanns också på anläggningen under en inspektion 2016. Nordmark fick då ett föreläggande att ta bort fordonen,. säger Svensson.

Det fanns också grovsopor som inte ska hanteras på Svalget Återvinning.

– Grovsopor ska lämnas till kommunen, säger Svensson.

Miljö. och byggnämnden har också beslutat om ett föreläggande mot Sture Nordmark som privatperson. Han hade kört 2088 ton slam till Åskogen, fast han bara har tillstånd för 370 ton.

– Det har skett nära en femdubbling därav föreläggandet. Vi märkte ökningen när vi begärde in våglistor för Svalget Återvinning och såg då vilka mängder slam som körts ut från biogasanläggningen. Nu får han köra tillbaka slammet till godkänd mottagningsanläggning som han inte har tillstånd för att köra ut. Det finns också en del föroreningar så som metaller i slammet och inte bara gödningsämnen som läggs ut på åkermarken så därför kan man inte sprida ut hur mycket som helst, säger Malin Svensson, miljöinspektör.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Leffler