Gudrun Schyman i Kiruna

Turnéplanen för Gudrun Schyman är både ambitiös och markburen - samtliga resor görs nämligen med tåg.

– Det är klart: Att jag inte flyger kommer ju inte rädda världen, men det ger en tydlig signal.

6 augusti 2018 20:41

Sex dagar per vecka, 60 städer och 90 möten. Ambitionen är att besöka alla kommuner som har en FI-lista till kommunvalet – inom sex veckors tid.

Och Schyman är snabb med att poängtera vikten av valet av färdmedel.

– Det är viktigt att vi lyfter fram miljö- och klimatfrågorna ordentligt i valrörelsen. Vi tycker att det regeringen gjort i de här frågorna har varit för lite. Att ansluta mig till rörelsen #stannapåmarken blir ett sätt att lyfta de här frågorna.

Nyligen lades en skatt på flyg för att begränsa resandet med målet att minska koldioxidutsläppen. FI anser att skatten bör höjas ytterligare.

– Samtidigt måste vi se att vi har olika förutsättningar på olika ställen i landet. Men att subventionera flyg mellan Stockholm och Göteborg när man har tåg mellan städerna som tar tre timmar och går från stadens hjärta – det är helt orimligt.

Sträckor som Kiruna-Stockholm är ju väldigt långa. Hur ser FI på alternativa transportsätt?

– Tåg är ju väldigt viktigt. Men jag tror vi är det enda parti som säger nej till satsningen på höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg. Vi vill rusta upp järnvägen i hela landet. Det måste finnas tillgång till tåg och det måste gå i tid. Det är inte rimligt med så eftersatta områden i stora delar av landet – inte minst i de norra delarna.

Med 3,12 procent av rösterna var FI det största parti som inte kom in i riksdagen 2014. Vad säger du till de som är rädda att en röst på FI är en "bortkastad" röst?

– Även om vi inte kom in i riksdagen kom vi in i många kommuner runt i landet. I till exempel Kiruna har vi kunnat varit med och bilda en röd-grön-rosa majoritet. Även om vi inte delar alla idéer så drar vi ofta åt samma håll i skatte- och välfärdsfrågor. Så där har vi påverkat.

– Sen finns det inget sånt som en "bortkastad" röst. När det gick så bra för oss i förra valet har vi fått vallistor i alla kommuner och i år får vi ett visst partistöd. Det gör att vi står på en mycket bättre grund än vi gjorde förut.

Trots att FI under mandatperioden har tappat stöd i opinionsundersökningarna, menar Schyman att det inte råder någon tvekan om att FI behövs.

– Jämställdhet, kvinnors rättigheter, mänskliga rättigheter och feminism har under så oerhört lång tid hållits utanför politiken och setts som "kvinnofrågor" eller "identitetsfrågor". Det handlar om mänskliga rättigheter och demokrati. Min ambition är att nu ska FI in i riksdagen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Oscar Magnusson