Gör Kiruna till Sveriges och Europas rymdcenter

19 september 2017 06:00

Den mänskliga strävan att utforska nya marker är uråldrig och det mesta av jordens gömslen är funna. Rymden har intresserat människan sedan århundraden men det är från mitten på 1900-talet som de största landvinningarna skett och Sverige är idag en erkänd rymdnation.

Rymdlänet Norrbotten med Kiruna i spetsen har en oöverträffad möjlighet som rymdkluster: geografisk position, kompetens, test- och industriverksverksamhet, forskning och forskningsinfrastruktur är redan etablerat. Swedish Space Corporation, SSC, med rymdbasen Esrange i Kiruna skulle kunna bli motsvarigheten till amerikanska NASA i Europa som bas för satellituppskjutning och på sikt rymdturism.

Om staten lägger grunden med utlokaliseringar och infrastruktursatsningar så kommer synergieffekter skapas mellan stat, näringsliv och forskning. Esrange har potentialen att bli en rymdmetropol men då krävs handling. Låt SSC huvudkontor tillsammans med Rymdstyrelsen flytta från Solna till Kiruna, inte så många arbetstillfällen men en tydlig symbolhandling. Detta tillsammans med den forskning och utbildning som Institutet för Rymdfysik och LTU idag bedriver i Kiruna på rymdcampus skapar kärnan där vi blir ett än starkare kunskaps- och affärscentrum; där högteknologisk och industriell kompetens frodas i samverkan skapar vi också miljöer där företag kan växa.

Vi ska alltid vara försiktiga med användandet av skattepengar och detta är inget undantag. Det finns dock anledning till statlig inblandning då rymdinfrastrukturen ligger utanför vad de flesta företag kan finansiera. Men det finns också en aspekt av hopp och inspiration.

I år är det 15 år sedan som rymdfarkosten Voyager 1 passerade X-barriären. Det första mänskligt skapade föremålet som lämnat solsystemet. Om någon därute någonsin stöter på Voyager kommer den finna hälsningar på 54 olika språk, musik i alla stilar, från georgiska munkar till blues av trettiotalsartisten ”Blind Willy Johnson”. Blind Willy var blind sedan barndomen då hans mamma hällde lut i hans ögon när hon hade blivit misshandlad av sin man.

Blind Willy dog av lunginflammation inrullad i tidningspapper i sitt hus som brunnit ner. Blind Willys musik lämnade solsystemet. Det finns en hel del tragedier där ute men också mycket hopp. Om samhället inte ska stagnera måste vi fortsätta utforska, därför bör Kiruna bli Europas rymdcenter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stefan Sydberg, 2:e vice ordf kommunstyrelsen Kiruna och riksdagskandidat (M) Norrbotten Jonas Grafström, riksdagskandidat (M) Norrbotten