"Gangstermetoder att ta LKAB och gruvan som gisslan"

Kommunen har tagit LKAB som gisslan när man kräver sjukhus och järnvägsstation i utbyte mot industrimark. Det hävdar gruvjätten som ger kommunen kalla handen.

"Jag kan ge Gunnar Selberg telefonnumret till regeringen. Ring. Men blanda inte in oss i det där", säger Bo Krogvig, kommunikationsdirektör.

14 maj 2019 17:08

Det finns inget fog för Kiruna kommun att kräva något av LKAB vare sig när det rör sjukhus eller järnvägsstation. Enligt LKAB är matematiken enkel. .

– I åttonde klass fick vi lära oss i samhällskunskapen att sjukhus byggs och drivs av landstinget. Så det får Selberg prata med Region Norrbotten om. Järnväg byggs i vårt land efter beslut utav regering, riksdag och nationella transportplaner. Han får vända sig till Trafikverket eller det nya infrastrukturdepartementet. Det lärde vi oss också i högstadiets samhällskunskap, säger Krogvig.

Företagets inställning är att man följer den gemensamma arbetsplan som fastställdes i samband med Gruvstadspark 3-avtalet och som också innehåller en tidsplan. För företaget är det grundläggande att få processen klar innan miljötillstånden löper ut, någon gång runt 2022.

– Vi förutsatte att man skulle ta planbeskeden nu under våren. Sedan ska vi ta detaljplanen, och det måste ju finnas utrymme för medborgare att överklaga upp till flera instanser. Men vi vet hur lång tid sådana här processer tar. Börjar det draggas nu så kommer det förmodligen att draggas genom hela processen. ocet orkar vi inte med, säger Bo Krogvig.

Du kallar det här för gangstermetoder?

– Det är gangstermetoder att ta LKAB och gruvan som gisslan. Och så säger han (Gunnar Selberg) i intervjun till NSD att han vill samarbeta. Men va f-n, det är ju som Norrmalmstorgsdramat. Stockholmssyndromet, där de gisslantagna ska börja samarbeta med, de som tagit dem som gisslan.

Gunnar Selberg uttrycker att hans mening är att tvinga fram staten i matchen. Vad anser du om det resonemanget?

– Jag kan ge honom telefonnumret till regeringen. Ring. Men blanda inte in oss i det för vi har inget med det där att göra, säger Bo Krogvig.

Hur hanterar ni det här udda greppet?

– Det första är att vi måste göra klart för kommunledningen att det här är ingen lekstuga. Det här är på allvar.

Han befarar att om Kiruna kommunledning fullföljer sitt resonemang och inte backar ur så kommer det att få stora konsekvenser för kommuner i hela landet.

– Skulle det här bli standard så kommer kommunerna att tappa planmonopolet. Då får de inte fatta de här besluten längre. Länsstyrelsen eller någon annan institution får då göra det. Ur kommunal synpunkt är det ett riskfyllt spel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria