Gällivares arbetsmarknaden fortsatt het

Arbetslösheten fortsätter minska i Gällivare. Den pågående samhällsomvandlingen innebär en ökad efterfrågan på personal inom industrin.

24 juni 2017 15:30

Gällivare har en öppen arbetslöshet på 2,6 procent jämfört med Norrbottens 3,1 procent och Sveriges 3,7. Det visar Arbetsförmedlingens statistik för maj 2017. Blenda Isaksson Mettävainio, sektionschef på Arbetsförmedlingen, säger att anledningarna är flera:

– När vi tittar på malmfälten i sin helhet så har vi ju varit i en högkonjunktur under en lång tid. Sedan har vi också olika samarbetsformer tillsammans med arbetsgivarna, kommunen och lärcentra, säger hon.

Bland annat arbetar Arbetsförmedlingen med människor som behöver stöd för att komma ut i arbetslivet, exempelvis genom arbetsmarknadsutbildningar riktade mot de områden där behov finns.

Brister finns inom vård, omsorg, läraryrken och industrin - något som är aktuellt med tanke på samhällsomvandlingen.

– Byggindustrin har nationellt svårt att få tag på kompetens. Det är inte ovanligt att man får anlita entreprenörer från andra delar av landet eller till och med utomlands för att klara av alla projekt, säger Bernt Wennström vid kommunens utvecklingsenhet.

– Det finns absolut en efterfrågan på arbetskraft i och med samhällsomvandlingen. Industrin söker både mer avancerade tekniska utbildningar och yrkesfolk, säger Blenda Isaksson Mettävainio.

Även besöksnäringen är viktig för samhället, menar hon:

– Det är viktigt att det finns personal som har kompetensen att jobba inom det.

Långdtidsarbetslösa minskar också. Skälen till att någon är arbetslös en längre tid är flera.

– Orsaken kan vara en strukturell förändring på arbetsmarknaden och att den kompetens man har inte längre är aktuell, säger Blenda Isaksson Mettävainio.

Det kan också röra sig om människor som behöver mer stöd för att klara av en utbildning, människor med funktionsnedsättning och personer från andra länder.

– Vi är otroligt måna om att vara med och stödja den gruppen för det är den arbetskraften vi behöver, säger Blenda Isaksson Mettävainio.

För ungdomar 18 till 24 år är den öppna arbetslösheten 2,6 procent. Det är en minskning med 1,3 procentenheter sedan samma tid förra året.

Långtidsarbetslösa (Gällivare):

Andel inskrivna arbetslösa utan arbete:

- mer än 6 månader: 249

- mer än 12 månader: 128

- mer än 24 månader: 70

Jämfört med samma tid 2016 har det skett en minskning för arbetslösa utan arbete med:

- mer än 6 månader med 12 procent

- mer än 12 månader med 22 procent

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Monica Olofsson

Ämnen du kan följa