Krishanteringen: "Tjänsteperson i beredskap"

Henrik Lyngmark, tillförordnad chef på miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen, har bemannat beredskapen under den första tiden.
Henrik Lyngmark, tillförordnad chef på miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen, har bemannat beredskapen under den första tiden.

”Tjänsteperson i beredskap” ska underlätta för Gällivare kommuns hantering av coronaviruset. ”Det är en ingång till kommunen”, säger Henrik Lyngmark, som bemannat funktionen under den första perioden.

Gällivare kommun 20 mars 2020 14:46

Med anledning av coronaviruset och som del i sin krisberedskap har Gällivare kommun infört funktionen ”Tjänsteperson i beredskap”. Det betyder i dagsläget att någon av verksamhetens förvaltningschefer, eller säkerhetschefen, finns tillgänglig dygnet runt för att ta emot information kring händelseutvecklingen. Anledningen till det är att de i sin tur ska kunna förmedla informationen till berörda aktörer och på så sätt vid behov snabbare kunna vidta eventuellt nödvändiga åtgärder.

– Det är en ingång till kommunen, dels för de samverkansaktörer vi har såsom andra kommuner eller olika myndigheter, men också för samhället i stort. Vi skapar oss en uppfattning och kontaktar därefter berörda aktörer, säger Henrik Lyngmark, tillförordnad chef på miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen.

Den tillsatta funktionen är tänkt att vara tillgänglig under den period då kommunen hanterar coronaviruset. Henrik Lyngmark är den som varit först ut med att bemanna beredskapen och gjorde så under de första dagarna. Enligt honom har trycket kring information om viruset inte varit speciellt högt under den första tiden, men han menar ändå att funktionen visat sig uppfylla sitt syfte.

– Både lokala och regionala aktörer tillsammans med allmänheten har hört av sig gällande just covid-19, coronaviruset, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa