Förslaget: Droganalys via avloppsvattnet

(M) föreslår att låta avloppsvattnet skvallra om drogbruket i Gällivare. ”Haft svårt att fastsälla hur omfattande det är", säger Lars Alriksson.

Moderaterna i Gällivare har lämnat in en motion gällande att analysera avloppsvattnet för att fastställa omfattningen av drogbruket i kommunen.

Moderaterna i Gällivare har lämnat in en motion gällande att analysera avloppsvattnet för att fastställa omfattningen av drogbruket i kommunen.

Foto: Montage

Gällivare kommun2020-01-24 05:00

I motionen skriver Moderaterna att det i dagsläget inte finns någon klar bild över hur stort bruket av droger är i Gällivare kommun. De menar att vi genom att analysera avloppsvattnet tidigare kan fastslå hur omfattande drogbruket är och därmed möjliggöra åtgärder i ett tidigare stadium. Ordförande Lars Alriksson hänvisar till liknande undersökningar i centrala Stockholm.

– Där fick man alarmerande siffror, de kunde följa det under en tid och exempelvis se hur bruket ökade under helger. Ett problem vi haft är att det varit svårt att ta reda på hur omfattande drogbruket är. Vi ser det här som ett snabbt och enkelt sätt att få ett bra underlag och därefter kunna starta ett ordentligt arbete och vidta åtgärder utifrån det, säger han.

Maria Jakobsson, kommunikatör vid polisen i Norrbotten, menar även hon att det finns en del svårigheter i att fastställa hur omfattande bruket är.

– Ska man få en bra lägesbild är det så många perspektiv som måste vägas in, vilket gör att du kan få en ungefärlig förståelse för hur det ser ut. Det finns också en stor del som är, så att säga, dolt bruk, säger hon.

Kommunikatören förklarar att polisen jobbar mycket med underrättelsebaserad information, beslag och anmälningar, men att det också ingår samverkan med kommuner och skolor.

– Det pågår ett arbete hela tiden på olika sätt, men det är svårt att få omfattningen av drogbruket svart på vitt, säger hon.

Att analysera avloppsvattnet ser polisen som ett tillskott till den stora bilden. Maria Jakobsson är medveten om att prover utförts på flera olika håll i landet och menar att det finns erfarenheter att hämta därifrån, men kan i dagsläget inte svara på vilken respons det fått.

– Vi ser metoden som ytterligare ett tillskott till lägesbilden. Får vi ta del av resultatet så kan vi kan skapa oss en ännu bättre bild av hur det ser ut, säger hon.

Enligt henne kan de inte se något som tyder på att drogbruket i Gällivare på något sätt skiljer sig från övriga landet eller regionen.

– Vi ser ingen större förändring jämfört med hur det har sett ut bakåt i tiden och vi ser ingenting särskilt som sticker ut, säger hon.

Vilken är den största utmaningen i arbetet mot drogbruket idag?

– Tillgängligheten skulle jag säga. Det är svårt att begränsa tillgängligheten då det bland annat går att beställa över nätet, säger Maria Jakobsson.

"Vi ser det här som ett snabbt och enkelt sätt att få ett bra underlag och därefter kunna starta ett ordentligt arbete och vidta åtgärder utifrån det", säger Lars Alriksson (M).
"Vi ser det här som ett snabbt och enkelt sätt att få ett bra underlag och därefter kunna starta ett ordentligt arbete och vidta åtgärder utifrån det", säger Lars Alriksson (M).
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!