Förvaltningschefen:"Galet med så höga avgifter"

En halv miljon kronor i sanktionsavgifter från Arbetsmiljöverket. Det får Bodens kommun för att inte ha besiktat ett tryckluftsaggregat och en lyftanordning. "Det är fullständigt galet. Böterna är inte i proportion till de 6-7 personerna som använder grejerna", säger Staffan Eklund, chef för kfu-förvaltningen.

22 januari 2019 17:47

Inspektionen ägde rum den 4 oktober förra året i verkstaden vid Björknäsvallen med en inspektör från Arbetsmiljöverket arbetsinspektion, kommunens skyddsombud och biträdande kfu-chefen Roger Aresprång. Då påtalades brister med olika utrustningar. Bland annat en tryckluftsanordning och en lyftanordning, en telfer tillverkad 1981, som är föreskriven att genomgå återkommande besiktningar. Det finns inget undantag från besiktningsplikten. Genom att använda utrustningen som inte besiktats enligt föreskriven ordning har arbetsgivaren Bodens kommun brutit mot arbetsmiljölagen och arbetsmiljölagens föreskrifter. Det är därför som Bodens kommun ska betala en sanktionsavgift. Bodens kommun har fått två avgiftsförelägganden från Arbetsmiljöverkets kontor i Luleå på 100 000 kronor för tryckluftsaggregatet och 400 000 kronor på liftanordningen.

Något som Bodens kommuns chefer reagerar över. Enligt Roger Arenspång, kfu-förvaltningen, så pratades det inte om några sanktionsavgifter när inspektionen gjordes.

– Vi fick till oss de fel som fanns och att vi efter inspektörens besök var förbjudna att använda grejerna. Vi fixade felen och inspektören var på återbesök och godkände allt. Arbetsmiljöverket har däremot inte upplyst oss om att vi även ska få böter på detta. Det känns olustigt. Vi trodde vi var klara med det här efter inspektionen, säger Arespång.

En sanktionsavgift för att ha använt en lyftanordning som inte är besiktigad kan vara mellan 40 000 kronor och 400 000 kronor. Storleken baseras på antalet anställda i verksamheten. För dem som har fler än 500 sysselsatta som Bodens kommun är avgiften 400 000 kronor. Antalet sysselsatta baseras på den aktuella fysiska eller juridiska personens organisationsnummer. Arespång och Eklund tycker det är fel att

Arbetsmiljöverket räknar ut sanktionsavgiften på alla kommunanställda när det bara är sju personer som jobbar med utrustningen.

– Beloppen står ju inte i proportion till dem som nyttjar det här, säger Arespång.

– Min uppfattning är att det är fullständigt galet. Självklart ska vi som arbetsgivare ha säkra och godkända utrustningar ur arbetssmiljöperspektiv. Problemet är att det funnits en eftersläpning i hela systemet vad gäller besiktningar vilket är jätteolyckligt, säger Eklund.

Enligt juristen Beatrice Gezelius, Arbetsmiljöverket, så åläggs man sanktionsavgifterna just för de brister som upptäckts, oavsett om dessa åtgärdats i efterhand.

– Ja, det är också därför kommunen får sanktionsavgifter. Besiktningarna var ju inte gjorda.I Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns bestämmelserna om sanktionsbeloppens storlek, säger Gezelius.

Arbetsmiljöverket kräver svar från Bodens kommun om man inte godkänner sanktionsavgiften eller har andra invändningar senast 5 februari. Enligt arbetsmiljölagen så kan sanktionsavgiften sättas ned helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna skulle vara oskäligt att ta ut sanktionsavgift. Om parterna inte är överens så blir förvaltningsdomstolen nästa steg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Leffler