Föreslår avveckling av tryckeri

Kommuntryckeriet i Bodens stadshus förelås läggas ned. En person berörs. I stället ska kommunen upphandla tjänsten.

7 februari 2018 19:52

I samband med att stadshuset byggs om har tryckeriverksamheten utretts. Man har bland annat kontrollerat inkomna beställningar och det har visat sig att 90 procent av volymen kan kopplats till utbildningsförvaltningen.

Kommunen har utrett tre alternativa lösningar: att tryckeriet flyttar till utbildningsförvaltningen, att det finns kvar inom kommunledningsförvaltningen, men får en ny lokal, eller att tryckeriet avvecklas och tjänsten upphandlas av en annan leverantör.

Kommunledningsförvaltningen fastnade för det sista alternativet, men kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade ärendet utan yttrande. Det kommer upp på nästa sammanträde med kommunstyrelsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Tegström