Fler barn far illa - rekryterar stafettsocionomer

Anmälningarna om barn som far illa har ökat kraftigt. Omfattande rekryteringsinsatser av socionomer har inte givit resultat. Nu upphandlas "stafettsocionomer".

21 april 2017 05:00

Kerstin Larsson, chef för Bodens individ- och familjeomsorg, säger att socionombristen nu har nått Boden. Svårast är det att rekrytera socialsekreterare till barn- och ungdomsvården. Samtidigt har orosanmälningar ökat från 445 år 2013 till 949 förra året. Det är en ökning med 113 procent.

En anmälan om att barn far illa måste handläggas omedelbart och anmälningarna kräver mycket arbete i det akuta skedet. Även ärendena under jourtid har ökat. Personalenkäten visar höga siffror på olika former av stress, både fysiskt och psykiskt. Socialförvaltningen kommer att anställa en assistent för arbetsuppgifter som inte kräver socionomexamen för att avlasta socialsekreterarna, men personalomsättningen är hög. Nuvarande målsättning är att den inte ska vara högre än fyra procent, men den ligger på mellan tolv och 17 procent.

I ett försök att minska rörligheter får de som jobbar med barn- och ungdomsvård 4 000 kronor i månaden och övriga socialsekreterare får 2 000 i lönetillägg. Tillägget är tidsbegränsat i år och nästa.

– Åtminstone det här året och nästa ser inte jag någon ljusning. Sedan hoppas man att det ska bli lättare, säger Kerstin Larsson.

Förvaltningen har avtal om betald utbildning till socionom. En anställd går den och en har sökt, men andra omfattande traditionella rekryteringsinsatser har varit resultatlösa. Förvaltningen har anställt en personalstrateg för långsiktiga insatser, men behöver nu göra något på kort sikt.

– Ingenting ger några direkta effekter. Tyvärr står vi nu inför det faktum att vi måste upphandla stafettsocionomer, säger Kerstin Larsson.

De gör en förenklad upphandling.

– Det räcker bara några månader och har man behov på flera fronter räcker det inte långt. Om vi inte löser bemanningssituationen måste vi göra en vanlig upphandling enligt LOU. (Lagen om offentlig upphandling. reds. anm.)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Tegström

Ämnen du kan följa